Груб строеж на къща цена 2023 Варна

Строителство на къщи цени за град Варна - Строителен Лидер Варна

Груб строеж на къща цена 2023 Варна

Строителна фирма ” Строителен Лидер Варна” ЕООД, предлага строителство на къщи за град Варна и региона

Какво включва груб строеж на къща?

 Когато се заговори за груб строеж на къща, преди всичко трябва да се знае какво се включва точно в него. Понятието обединява всички работи и материали по изкопаването на основите с необходимата техника и изнасянето на почвата, подложен бетон и бетонирането на основите,  правенето на кофражи, арматура и отливането на плоча кота нула, отливането на греди и колони по втора, трета и т.н. плочи, тяхното кофриране и декофриране. Грубият строеж включва в себе си зидането на всички вътрешни и външни стени, отливането и изграждане, ако има, на вътрешни стълби свързващи етажите, подпокривното пространство и изграждането на покривната конструкция с полагането на керемидите

Какво не включва груб строеж на къща?

Важно е да се знае какво НЕ се включва в грубия строеж: подравняването на земята около къщата, огражането с някакъв вид ограда, измазването. Хидроизолацията и топлоизолацията на основите не влиза в ГС. Водопровода и електрическата инсталация, замазките, дограмата, мазилките и др. операции са включват в т.нар. довършителни работи. Освен тези дейности има и други допълните неща, които са свързани с организацията по строителството на жилището, като настаняването на работниците, места за складиране на материалите, транспортни разходи, надзор по строежа и т.н.

Парцел

 Когато дойде време за търсене на парцел, на правилното място за строеж, се гледат няколко основни неща:

  1. Наличност на ток2. Водопровод 3. Канализация 4. Свлачища 5. Път 6. Разположение. Трябва да се обърне внимание на всички горепосочени фактори, за да направите добър избор.

 Още какво трябва да се установи:

 Законови аспекти: дали парцела е поземлен или урегулиран. Трябва да сте запознати с регулацията, защото по закон в България може да се строи само на парцел в регулация. Трябва да определите необходимата Ви големина на парцела и дали той има някакви тежести и броя на собствениците на имота. Обикновено се случва така, че при по-голям имот има повече наследници или собственици. Ако има разминаване в кадастъра с регулацията, трябва да се извърши поправка на кадастралната карта и да се изготви ПУП/ подробен устройствен план/.

Цена за строителство на къщи до груб строеж?

Цените за строителство на къщи до груб строеж започват от

700 лв/кв.м

  • С включени материали

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 8695

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.