Изграждане на огради,пътеки,стени,стъпала.Фирма Лидер Варна
Строителна фирма Лидер.Изграждане на огради,пътеки,стени стъпала във град Варна (долна трака).
Етапи на работа.

 1. Ръчен изкоп и подръвняване на терен и рамбалки(Ивичен фундамент).
 2. Вързване на арматура,полагане на скари.
 3. Изливане на бетон пътеки и фундамент.
 4. Кофраж на стени,стъпала
 5. Армиране на стени и стъпала.
 6. Изливане на бетон на стени и стъпала.

 • Дата на започване на обекта 23.03.2018г.
 • Дата на издаване на обекта-   03.04,2018г.

Сподели ни
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •