КАКВО Е ИДЕЛНА ЧАСТ?

При закупуване на имот е важно да се знае начинът на измерването на чиста жилищна и общата площ на имота, които формират крайната цена, за да се избегнат недоразумения , конфликти и претенции към строителя.

В България крайната цена на имота – това е сумата от чиста жилищна площ на апартамента и квадратура на общите части на сградата. Измерването им се различава от приетата в Русия и други страни от бившия Съветски съюз система, както следва :
– Чиста площ на апартамента включва: вътрешни стени, мокро помещение и тераса.

– Общи части включват : вход, стълбището, фасадни стени , коридори , чиято площ се разделя пропорционално между апартаментите във входа и представляват средно от 8 до 25% от общата площ.
Съгласно член 38 от Закона за собствеността – при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване.

Може да се уговори частите на сградата, които обслужват само някои от отделно притежаваните етажи или части от етажи, да бъдат общи само на лицата, чиито помещения обслужват. Общите части не може да се делят.

Разпределянето на общите части между отделните съсобственици е в зависимост и е пропорционално на квадратурата на всеки обект. Това е урегилирано ,съгласно правилата на чл. 40 от Закона за Собствеността.

В предварителния договор и нотариален акт / документ, доказващ правото на собственост / винаги се отразява общата квадратура, чистата площ и площ на идеалните части от общите части на сградата на вашия имот.

Сподели ни
 •  
 • 25
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  25
  Shares