Класове на бетона по якост на натиск
Обща информация за клас по якост на натиск

Клас по якост на натиск – отбелязва се с буквата “В” и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа (мегапаскали). Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95 %. Например бетон клас В20 – това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95 % от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа.
Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела – кубчета с ръб 150 мм, който отлежават при стандартни условия.
Класа по якост на натиск на бетона се определя от проектанта-конструктор. По БДС 7268-83, различаваме следните класове бетон В5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; В30; В35; В40; В45;В50; В55 и B60.

Съгласно европейският стандарт (който е валиден и за България) БДС EN 206-1, класовете по якост на натиск на бетона се означава с “С” и две числа след него – например С20/25. Това означава, че минималната характеристична якост на бетона, определена върху пробни тела – цилиндри с диаметър на основата 150 мм и височина 300 мм е 20 МРа, а минималната характеристична якост, определена върху кубчета със страна 150 мм е 25 МРа.

Класовете по якост на осов опън (якост на опън при разцепване) за бетони с плътна структура и плътни добавъчни материали се означават като: Bt 1.0, Bt 1.5, Bt 2.0, Bt 2.5, Bt 3.0, Bt 3.5 и Bt 4.0 

Класовете по якост на опън при огъване за бетони с плътна структура и плътни добавъчни материали се означават като:Bf 1.5, Bf 2.0, Bf 2.5, Bf 3.0, Bf 3.5, Bf 4.0, Bf4.5, Bf 5.0,
Bf 5.5, Bf 6.0

Сподели ни
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •