Сподели
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Класове на бетона по якост на натиск
Обща информация за клас по якост на натискКлас по якост на натиск - отбелязва се с буквата "В" и число…
Обща информация за клас по якост на натиск
Клас по якост на натиск - отбелязва се с буквата "В" и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа (мегапаскали). Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95 %. Например бетон клас В20 - това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95 % от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа.
Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела - кубчета с ръб 150 мм, който отлежават при стандартни условия.
Класа по якост на натиск на бетона се определя от проектанта-конструктор. По БДС 7268-83, различаваме следните класове бетон В5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; В30; В35; В40; В45;В50; В55 и B60.

Съгласно европейският стандарт (който е валиден и за България) БДС EN 206-1, класовете по якост на натиск на бетона се означава с "С" и две числа след него - например С20/25. Това означава, че минималната характеристична якост на бетона, определена върху пробни тела - цилиндри с диаметър на основата 150 мм и височина 300 мм е 20 МРа, а минималната характеристична якост, определена върху кубчета със страна 150 мм е 25 МРа.

Класовете по якост на осов опън (якост на опън при разцепване) за бетони с плътна структура и плътни добавъчни материали се означават като: Bt 1.0, Bt 1.5, Bt 2.0, Bt 2.5, Bt 3.0, Bt 3.5 и Bt 4.0 

Класовете по якост на опън при огъване за бетони с плътна структура и плътни добавъчни материали се означават като:
Bf 1.5, Bf 2.0, Bf 2.5, Bf 3.0, Bf 3.5, Bf 4.0, Bf4.5, Bf 5.0,
Bf 5.5, Bf 6.0
Сподели
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Пиши ни
close slider