Необходимо ли е разрешение за строеж на сглобяема къща?

Сглобяеми къщи - Строителен Лидер Варна

Необходимо ли е разрешение за строеж на сглобяема къща?

Всеки, който иска да се сдобие с нов и уютен дом максимално бързо и с малко средства, избира сглобяема къща.

Макар че конструкциите за строежа на такава къща са опростени, това не означава, че не е необходимо разрешение за строеж. Независимо от вида строителство, то винаги се изисква. За всички видове строителство има нормативни изисквания и иновативните сглобяеми къщи не са изключение.

След получаването на разрешителното за строеж, къщата може да бъде построена само за няколко месеца. Необходими са и други документи, без които самият строеж не може да се осъществи, макар че е разрешен.

Процесът на изготвяне на цялата документация включва следната поредица от стъпки:

Виза за проектиране

Визата се издава от общината, в чийто район ще се строи. Без нея не може да се проектира в имота. Тя съдържа информация за предназначението на самия строеж и за начина, по който ще се строи. Уточнява границите, височината и плътността на застрояване.

За издаването на визата трябва да представите документ за собственост, както и скица на имота. В някои случаи общините изискват мотивирано предложение, а при свързано застрояване – и нотариално заверено съгласие от съседите. Услугата отнема 3-14 дни, в зависимост от вида ѝ.

Предварителни договори за присъединяване към експлоатационните дружества

Следващият етап след получаването на визата е изготвянето на временни договори с електроразпределителното дружество, ВиК-дружеството и газоснабдяването, за да можете да ползвате ток, вода и газ. Когато къщата бъде завършена, договорите ще станат постоянни.

Геодезическо заснемане

То се извършва на мястото на самия парцел и е необходимо, за да се изработи проект на сградата. За него ви трябва скица на имота. Заснемането отнема 1-2 седмици.

Проектиране на технически проект

В този важен етап се изготвя инвестиционен проект, който ще определи как ще изглежда къщата. Той се проверява от независим технически надзор и се внася за разглеждане в общината. Проектирането обикновено отнема 20 дни.

РС – разрешително за строеж

От внасянето на готовия проект до издаване на разрешението за строеж може да изминат 30 дни.

След като разрешението е получено, строежът може да бъде започнат. Това трябва да стане до 3 г. след получаване на разрешителното, а до 5 г. да се завърши на груб строеж. Най-късно до 10 г. трябва да го завършите, за да не се налага презаверка.

Начало на строителството

След 2 седмици от получаването на разрешителното строежът може да започне. Ако къщата има площ над 100 кв.м, трябва да сключите договор, защото нямате право да строите сами. Не забравяйте и вертикалната планировка, оградата, захранването, озеленяването. Ако няма канализация, ще ви трябва и пречиствателна станция.

Узаконяване на къщата

В случай, че къщата ви е над 100 кв.м, непременно се нуждаете от договор с независим строителен надзор. Той контролира строителството и следи дали всичко се изпълнява съобразно проекта. След приключване на строежа от надзора ще получите техническия паспорт и къщата ще бъде узаконена до акт 16.

За спестяване на време най-добре възложете изготвянето на документацията на компанията, която ще строи къщата. След като преминете успешно през всички етапи, ще можете да се радвате на вашия нов дом – стабилен, икономичен и функционален.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 99

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.