Ограда с бетонни блокчета

Ограда с бетонни блокчета лидер Варна

Ограда с бетонни блокчета

Бетонна ограда | Зидане на бетонни блокчета - колонки

Бетонни блокчета

Бетонните блокчета се характеризират с висока якост и устойчивост на натиск, поради което са подходящи за изграждане на конструктивни и преградни стени или огради. Бетонните блокчета са сред най-разпространените строителни материали, тъй като освен за изграждане на сгради, те се използват и за декориране на дворове и градини, издигане на подпорни и укрепващи стени при откоси и изграждане на колони.

Бетонни блокчета с армировка и излят бетон

Предимството на този тип блокчета е, че когато се използват за издигане на ограда или подпорна стена, не е необходимо да се монтира дървен кофраж преди бетониране. Това съкращава времето за изграждане и опростява работата. В този случай първо се изработва стандартна основа, след което блокчетата се нареждат “на сухо” (което означава без свързваща маса между отделните елементи) в хоризонтална и вертикална посока по съществуващия план и след това в тях се вкарват арматурни пръти. Накрая, в така подредените кухини на блокчетата се налива бетон и когато всичко изсъхне и се втвърди, оградата се завършва като отгоре се поставят бетонни, декоративни шапки.

блокчета с армировка

Бетонна подпорна стена и зидане на блокчета

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 445

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.