Строителна фирма за направа на огради

Строителна фирма “Строителен Лидер Варна” ЕООД, предлага изграждане на огради с бетонни блокчета за град Варна и региона

Бетонна ограда | Зидане на бетонни блокчета - колонки

Бетонни блокчета

Бетонните блокчета се характеризират с висока якост и устойчивост на натиск, поради което са подходящи за изграждане на конструктивни и преградни стени или огради. Бетонните блокчета са сред най-разпространените строителни материали, тъй като освен за изграждане на сгради, те се използват и за декориране на дворове и градини, издигане на подпорни и укрепващи стени при откоси и изграждане на колони.

Бетонни блокчета с армировка и излят бетон

Предимството на този тип блокчета е, че когато се използват за издигане на ограда или подпорна стена, не е необходимо да се монтира дървен кофраж преди бетониране. Това съкращава времето за изграждане и опростява работата. В този случай първо се изработва стандартна основа, след което блокчетата се нареждат “на сухо” (което означава без свързваща маса между отделните елементи) в хоризонтална и вертикална посока по съществуващия план и след това в тях се вкарват арматурни пръти. Накрая, в така подредените кухини на блокчетата се налива бетон и когато всичко изсъхне и се втвърди, оградата се завършва като отгоре се поставят бетонни, декоративни шапки.

блокчета с армировка

Бетонна подпорна стена и зидане на блокчета

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 445

No votes so far! Be the first to rate this post.