Основи,видове основи цени на кв.м за основи

Основи

Предназначение – разположени са най-отдолу на сградата и служат да предадат натоварването от нея върху здрава строителна почва. Ако почвата е разположена на голяма дълбочина или е слаба се предприемат допълнителни мерки за заздравяването й.

Видове основи:
– според материала
* каменни

* дървени
* стоманени
* бетонови
* стоманобетонови
* смесени
– според начина на изпълнение
* монолитни
* сглобяеми
* смесени
– според дълбочината на фундиране
* плитки
* дълбоки
– според формата
* единични
* ивични
* гредоскара
* обща фундаментна плоча
Плитко фундиране:
– единични фундаменти – изпълняват се под колони на една, две или няколко стъпки. Могат да бъдат монолитни и сглобяеми от стоманобетон.
* монолитен единичен фундамент – използва се за малки жилищни сгради до два етажа; селскостопански и промишлени от един етаж.
* сглобяеми – използват се при сглобяеми промишлени; селскостопански и обществени сгради.
– ивични основи – използват се за сгради до два етажа под стени.
* каменни – използват се за едноетажни жилищни и селскостопански сгради в планински райони.
Точката на замръзване на почвата през зимата е до 120см., затова основите задължително се правят минимум 120см.
* бутобетон – това е смес от бетон и камък
Използват се за едноетажни сгради от всякакъв вид.
* бетонови -този вид основи се прилагат при едноетажни и двуетажни сгради от всякакъв вид.
* стоманобетонови – прилагат се при многоетажни сгради
– гредоскара – използва се при многоетажни сгради, фундирани върху слаби почви.
– обща фундаментна плоча – дебела стоманобетонова плоча с височина до 2м., използва се при слаба почва и високи сгради.
Сподели ни
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •