Бетонни подпорни стени Варна

Бетонни подпорни стени

Бетонни подпорни стени Варна

Строителна фирма “Строителен Лидер Варна” ЕООД, предлага изграждане на бетонни подпорни стени за град Варна и региона

Подпорни стени

ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават неикономични. Най-честата им употреба е при терасиране на наклонен терен и при защита на пътно съоръжение. Сравнително елементарни са както за изчисление, така и за изпълнение. Задачата за подпорни стени със своята близо 300-годишна история е една от първите геотехнически задачи

Проектиране на подпорни стени

Задачата за проектиране на подпорните и укрепителните съоръжения е свързана с няколко етапа на работа, които включват:

 • определяне (избор) на строителни височини, което се диктува от технически, икономически,естетически и други мотиви;изясняване на големините и разположението на полезните товари;
 • установяване на физико-механическите характеристики на почвите встрани и подсъоръженията;
 • избор на типа на подпорното съоръжение и формата на напречното сечение, вкл. приемане на начални размери и дълбочини на фундиране (при стените от шпунтов тип -забиване);
 • определяне на земния и водния натиск;
 • проверки за сигурността на съоръжението – доказване или отказ от първоначалните, респ.определяне по итерационен път на подходящи, размери.
 • представяне на проектните решения в графичен вид, необходим с оглед на изпълнението.

Видове подпорни стени

Има различни видове подпорни стени, бетонни, каменни, тухлени. Най-разпространени са бетонните стени поради факта, че бетона е устойчив материал за случая и притежава необходимата носеща способност.

подпорни стени Лидер Варна

Процес на изграждане на подпорна стена

Подпорна стена |Стоманобетонна подпорна стена

Цена за изграждане на бетонна подпорна стена?

Цените за изграждане на бетонна подпорна стена за град Варна започват от

270 лв/кв.м

 • С включени материали

ЧЗВ за изграждане на бетонна подпорна стена

Строителна фирма "Строителен Лидер Варна" ЕООД, предлага безплатен оглед на място и професионална консултация за направа на бетонна подпорна стена

 • От какво зависи цената за изграждане на бетонна подпорна стена?

  Цената за изграждане на бетонна подпорна стена зависи от кв.метра на Вашата стена, местоположение, терен, денивелация, достъп на строителна техника, цени на строителни материали

 • Оферта за подпорна стена?

  След оглед на място от наша страна и вземане на най рационалното решение относно Вашата подпорна стена, ще Ви бъде изготвена подробна оферта в която ще бъдат описани всички разходи по подпорната стена

 • Как се измерва квадратурата на подпорна стена?

  Дължината на стената * височината + дължина * височина на пета (фундамент)

 • Давате ли гаранция след изграждането на подпорната стена?

  Даваме гаранция за всяка услуга, която е извършена от фирмата. . За бетонни подпорни стени даваме 10 години гаранция

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 6912

No votes so far! Be the first to rate this post.