Бетонни подпорни стени Шумен

Бетонни подпорни стени

Бетонни подпорни стени Шумен

Строителна фирма “Строителен Лидер Варна” ЕООД, предлага изграждане на бетонни подпорни стени за град Шумен и региона

Подпорни стени

ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават неикономични. Най-честата им употреба е при терасиране на наклонен терен и при защита на пътно съоръжение. Сравнително елементарни са както за изчисление, така и за изпълнение. Задачата за подпорни стени със своята близо 300-годишна история е една от първите геотехнически задачи

Проектиране на подпорни стени

Задачата за проектиране на подпорните и укрепителните съоръжения е свързана с няколко етапа на работа, които включват:

  • определяне (избор) на строителни височини, което се диктува от технически, икономически,естетически и други мотиви;изясняване на големините и разположението на полезните товари;
  • установяване на физико-механическите характеристики на почвите встрани и подсъоръженията;
  • избор на типа на подпорното съоръжение и формата на напречното сечение, вкл. приемане на начални размери и дълбочини на фундиране (при стените от шпунтов тип -забиване);
  • определяне на земния и водния натиск;
  • проверки за сигурността на съоръжението – доказване или отказ от първоначалните, респ.определяне по итерационен път на подходящи, размери.
  • представяне на проектните решения в графичен вид, необходим с оглед на изпълнението.

Видове подпорни стени

Има различни видове подпорни стени, бетонни, каменни, тухлени. Най-разпространени са бетонните стени поради факта, че бетона е устойчив материал за случая и притежава необходимата носеща способност.

подпорни стени Лидер Варна

Процес на изграждане на подпорна стена

Подпорна стена |Стоманобетонна подпорна стена

Цена за изграждане на бетонна подпорна стена?

Цените за изграждане на бетонна подпорна стена за град Шумен започват от

320 лв/кв.м

  • С включени материали

ЧЗВ за изграждане на бетонна подпорна стена

Строителна фирма "Строителен Лидер Варна" ЕООД, предлага безплатен оглед на място и професионална консултация за всяка предлагана услуга от фирмата

Цената за изграждане на бетонна подпорна стена зависи от кв.метра на Вашата стена, местоположение, терен, денивелация, достъп на строителна техника, цени на строителни материали

Дължината на стената * височината + дължина * височина на пета (фундамент)

Даваме гаранция за всяка услуга, която е извършена от фирмата. За бетонни подпорни стени даваме 10 години гаранция

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 691

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.