Ограда и подпорна стена Виница 5 (269)

ОГРАДА ВИНИЦА ПОДПОРНА СТЕНА ВИНИЦА Начало Преди направата на ограда и подпорна стена Изкоп на основи Изкопни дейности и армировка – Подготовка за заливане с бетон основи Заляти основи Основи изляти с бетон клас Б25 Обработка на бетон Обработка заглаждане на бетон Готова ограда и подпорна стена Краен резултат на…

10 м Подпорна стена 5 (80)

Малка подпорна стена Концепцията и дизайна на подпорната стена  В общата конструктивна идея, задържащата стена е конструктивна структура, която поддържа масата на почвата зад нея от срутване и подхлъзване по склоновете на терена (склонове, склонове, издатини и вдлъбнатини на повърхността на площадката). СМР Квадратура Работни дни Подпорна стена 22,5 3