Разрешения за строеж на ограда

Разрешение за строеж на ограда - Строителен Лидер Варна

Разрешения за строеж на ограда

 • Височината на оградата може да е до 2.2 м
 • Оградата към улицата се разполага изцяло в имота
 • Оградата към съседите се разполага с равни части в двата имота. (Ако собственикът, който изгражда оградата желае, оградата може да е изцяло в неговия имот)
 • Оградата към улицата е винаги ажурна (през нея се вижда). Допустимо е да има плътна част с височина до 0.60 м
 • Оградата към съседът може да е изцяло плътна, ако съседът е съгласен, и ако разстоянието от оградата до жилищните помещения на първия етаж е не по-малко от височината на оградата.
 • Главният архитект на общината може да разреши оградата да е по-висока от 220см и да е изцяло плътна към улицата, ако предназначението на имота или други фактори го налагат.

Разрешение за строеж на ограда?

 1. Не ви е необходимо разрешение за строеж от общината или съгласие от съседите. Това е така, ако искате да изградите ажурна ограда, през която се вижда. Оградата може да е от телена мрежа, от стоманени профили, дървена или от друг материали. Разрешено е такава ограда да има плътна част с височина не повече от 60см. Оградата се разполага по регулационната граница между имотите.
 2. Необходимо е разрешение за строеж от общината, но не е необходимо съгласие от съседите. Разрешение от общината е необходимо, ако искате да изградите плътна ограда без отвори, например тухлена, бетонна, с листове ламарина или други материали. Законът позволява да изградите такава ограда изцяло във Вашия имот и така да избегнете необходимост от съгласието на съседите. Недостатъкът на този вариант е, че оградата ще заеме част от имота Ви, която иначе бихте могли да използвате.
 3. Необходимо е разрешение за строеж от общината и съгласие от съседите. Разрешение от общината е необходимо, ако искате да изградите плътна ограда без отвори. Ако искате оградата да е разположена по равно във вашия имот и имота на съседите, така, че да не губите само вие площ за изграждане на оградата, тогава е необходимо писмено съгласие от съседите. Ако по някаква причина не можете да получите съгласие от съседите може да преминете на вариант 2.

Важно е да отбележа, че някой общини искат писмено съгласие от съседа и във вариант 1 (ажурна ограда с плътна част до 0.6м. височина, разположена по равно в двата имота), за което според мен нямат законово основание, тъй като не се изисква от Закона за устройство на територията.

Ограда с бетонни блокчета лидер Варна

Документи за строеж на ограда (при нужда)?

 • Документ за собственост на имота
 • Скица на имота
 • Писмено съгласие от собствениците на засегнатите имоти
 • Конструктивно становище от лицензиран строителен инженер

Закона за устройство на територията, отнасяща се за огради!

Строителен Лидер Варна

Цени за бетонни огради

heading color splash green

Цени за бетонни огради за град Варна

Цени за изграждане на бетонни огради за град Варна и региона

Цени за бетонни огради за град Добрич

Цени за изграждане на бетонни огради за град ДОбрич

Цени за бетонни огради за град Шумен

Цени за изграждане на бетонни огради за град Шумен

heading color splash yellow

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 66

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.