Фундаменти за град Шумен

Изграждане на фундаменти - Строителен Лидер Варна

Фундаменти за град Шумен

Строителна фирма “Строителен Лидер Варна” ЕООД, предлага изграждане на бетонни фундаменти за град Шумен и региона

Изграждане на фундамент

При сглобяемите къщи се изгражда т. нар. ивичест фундамент, който се класифицира към плоските фундаменти. За начало се очертават контурите на къщата, след това се изкопават ивиците там където ще лягат външните и вътрешните стени.

Основи за фундамент

Дълбочината на копаене зависи от носещата способност на земната основа. Носещата способност на почвата се определя чрез геоложки анализ. Принципно се копае до точката на замръзване което е около 0.80 м. като широчината на ивиците е около 45 – 55 м. След изкопаване на ивиците се монтира кофража, полага се армировка. Следва запълване с чакъл, полагане на финишна армировка и заливане с бетон. Задължително условие е фундамента да е идеално нивелиран.

Колко ще струва фундамента?

Най – често срещания въпрос относно фундирането е колко ще струва нулевия цикъл. Тук само ще подчертаем, че при сглобяемите къщи цената на фундамента е значително по ниска отколкото при монолитната конструкция. Този факт се обуславя от ниското тегло на къщата, а това от своя страна не налага дълбоки изкопни работи при фундирането, вследствие на което се ползват по малко материали, а и разходите за труд са значително по – ниски.

Фундамент за сглобяема къща

Цена за изграждане на фундамент?

Цените за изграждане на фундамент за град Шумен започват от

290 лв/кв.м

  • С материалите

ЧЗВ за изграждане на фундамент

Предлагаме безплатен оглед и професионална консултация. Подробна оферта и оптимално решение за всеки проект!

Цената за изграждане на фундамент зависи от кв.метра на фундамента, местоположение, терен, денивелация, достъп на строителна техника, цени на строителни материали

Разбира се, предлагаме изграждане на фундамент както с наши материали, така и с материали на инвеститора

Даваме гаранция за всяка услуга, която е извършена от фирмата. 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 169

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.