ФУНДАМЕНТИ ЗА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ

Фундаменти за сглобяеми къщи- Строителен Лидер Варна

ФУНДАМЕНТИ ЗА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ

Строителна фирма “Строителен Лидер Варна” ЕООД, предлага изграждане на фундаменти за сглобяеми къщи за град Варна, Добрич, Шумен.

Фундамент за сглобяема къща – дървена, метална

Фундамент за сглобяема къща, която може да е дървена, метална, най-често представлява ивични основи върху, които се излива фундаментна плоча.

Ивичните основи при фундамент за сглобяема къща от такъв тип представляват бетонови стени , още наричани рандбалки, които могат да са с размери 1 метър височина и 0.25 м. широчина , или бетонова стъпка с размери 0.60 м. широчина и 0.50 см. височина, от които продължават бетонови стени с различни размери. Върху стените се излива фундаментна плоча, която представлява най-често бетонова настилка. За направата на такъв фундамент за сглобяема къща се извършва ивичен изкоп, който от своя страна позволява полагане на ВиК инсталацията, която преминава под фундаментната плоча.

Този тип фундаменти позволяват безпроблемно изграждане на дренаж, около фундамента. Той е нужен, когато има високи подпочвени води или фундамента се намира в планински район на склон.

Фундамент - Строителен Лидер Варна

Фундамент за сглобяема къща със сутерен

Фундамент за сглобяема къща със сутерен най-общо представлява фундамент за сглобяема къща, който има етаж от стоманобетонна конструкция. При този вид фундамент за сглобяема къща се извършва масов изкоп. Излива се фундаментна плоча на кота -3.00 м., като след това се изграждат плътни бетонови стени с височина 2.5 метра или повече. Върху стените се излива втора фундамента плоча, като по този начин се оформя сутеренното пространство. Когато се изгражда фундамент за сглобяема къща със сутерен  изключително важно да се изпълни хидроизолация и топлоизолация в основите на фундамента.

Фундаменти Лидер Варна

 

Класическо изграждане на ивичен фундамент сглобяем или монолитен

Ивичен фундамент – представлява затворен контур (ивица) – пояс от стаманобетон, който се полага под всички носещи стени на сградата и разпределя теглото на сградата по целия си периметър. По такъв начин, оказвайки съпротивление на силите издуващи земната основа, се избягва потъването и накланянето на сградата.

Ивичният фундамент позволява строителство върху неговите основи на различни видове строителни конструкции: от дървени до монолитни сгради. При това се използват много по-малки количества строителни материали и се извършват по – малко количество земни работи в сравнение с монолитния фундамент (и в крайна сметка значително се намалява стойността на целия фундамент), което прави ивичният фундамент най–популярния вид основа при строителството на извънградски къщи и вили.

По начин на изпълнение ивичните фундаменти се разделяни на два вида:

  1. Монолитен
  2. Съставен

Изпълнението на монолитния ивичен фундамент предполага изграждане на армировъчен скелет и заливането му с бетон на самия строителен обект, за сметка на което се достига цялостта или неразривността – монолитността на основата на фундамента.

Съставният ивичен фундамент предполага закрепването един за друг стоманобетонни блокове.

По дълбочина на залагане:

  1. Плиткозаложен
  2. Дълбокозаложен

Изборът на дълбочина на залагане на фундамента зависи от носещата способност на почвата и предполагаемите проектни натоварвания върху него. Например, за да се построи дървена къща, залагането на фундамента не трябва да бъде дълбоко, а при изграждането на тежка, монолитна сграда, ще бъде целесъобразно залагането на фундамент, опиращ на по–плътни почвени слоеве. При това дървената или сглобяемата къща, която сама по себе си е лека постройка и налягането, което оказва такава сграда на фундамента, а следователно и на почвата, често може да се окаже недостатъчно, за да препятства на силите издуващи почвата, които ще се стремят да пречупят къщата.

Цялата конструкция на ивичния фундамент изпитва върху себе си основно надлъжни натоварвания. Те са свързани с неравномерното натоварване на сградата върху основата и силите издуващи почвата. Затова надлъжната арматура в стоманения скелет на фундамента трябва да бъде ребреста (с променливо напречно сечение), която осигурява по-добро сцепление на стоманата с бетона и позволява да се издържат по–сериозни натоварвания.

Слабото място на ивичния фундамент са ъглите. Те повече от всичко са подложени на разслояване, напукване и други видове деформации. Затова армирането на ъглите трябва да бъде изпълнено с максимална прецизност.

Класическо изграждане на общ монолитен фундамент

Общият монолитен фундамент е идеален вариант при неустойчиви и плаващи земни основи с високо ниво на подпочвени води. Той представлява монолитна силно армирана бетонна плоча, което й придава допълнителна якост. Такова качество е особено ценно при замръзване, утаяване, пропадане и подуване на почвата. Съпротивляемостта на възникващите при това натоварвания на общия монолитен фундамент е безпрецедентно висока. За монолитната конструкция на общата фундаментна плоча не са страшни също хоризонталните премествания на почвата. Такава особеност на общите монолитни фундаменти им е дала друго разпространено наименование “плаващи фундаменти”. Разбира се това е само професионален термин – монолитна фундаментна плоча никъде не плава. Напротив, това е един от най-устойчивите фундаменти. Общата фундаментна плоча на плаващите фундаменти се изгражда от стоманобетон, има твърда армировка по цялата носеща повърхност. Това води до увеличаване на устойчивостта към натоварнията през пролетно–есенния период при замръзване и размразяване и пропадане на земната основа (възможно строителство на фундамента през зимата).

Общият монолитен фундамент се изгражда основно при проблемни почви, набъбващи и пропадащи. Оправдано е тяхното използване особено върху намокрени почви при високо нива на подпочвените води.

Традиционно за топлоизолация на общия монолитен фундамент се използва екструдиран пенополистирол (EПС), пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан (твърд) и други топлоизолационни материали.

Фундамент за сглобяема къща

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1100

No votes so far! Be the first to rate this post.

Строителни услуги с включени материали

СМР

ГРАД

М-ка

ЦЕНА

Груб строеж на къщи

Варна

кв.м 700 лв.

Ремонт на покриви

Варна, Добрич, Шумен кв.м 180 лв.

Фундаменти

Варна кв.м 250 лв.

Фундаменти

Добрич кв.м 270 лв.

Фундаменти

Шумен кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Варна кв.м 270 лв.

Подпорни стени

Добрич кв.м 290 лв.

Подпорни стени

Шумен кв.м 320 лв.

Бетонни огради

Варна лин. м. 180 лв.

Бетонни огради

Добрич лин. м. 200 лв.

Бетонни огради

Шумен лин. м. 220 лв.

Бетонен път

Варна кв.м. 100 лв.

Бетонен път

Добрич кв.м. 115 лв.

Бетонен път

Шумен кв.м. 125 лв.