10 м Подпорна стена

5
(80)

Концепцията и дизайна на подпорната стена 

В общата конструктивна идея, задържащата стена е конструктивна структура, която поддържа масата на почвата зад нея от срутване и подхлъзване по склоновете на терена (склонове, склонове, издатини и вдлъбнатини на повърхността на площадката).

СМР Квадратура Работни дни
Подпорна стена 22,5 3

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 80

No votes so far! Be the first to rate this post.