Фундамент-Изливане на фундамент,видове фундаменти,Цени за фундаменти

Ивичен фундамент – представлява затворен контур (ивица) – пояс от стаманобетон, който се полага под всички носещи стени на сградата и разпределя теглото на сградата по целия си периметър. По такъв начин, оказвайки съпротивление на силите издуващи земната основа, се избягва потъването и накланянето на сградата.
Ивичният фундамент позволява строителство върху неговите основи на различни видове строителни конструкции: от дървени до монолитни сгради. При това се използват много по-малки количества строителни материали и се извършват по – малко количество земни работи в сравнение с монолитния фундамент (и в крайна сметка значително се намалява стойността на целия фундамент), което прави ивичният фундамент най–популярния вид основа при строителството на извънградски къщи и вили.
По начин на изпълнение ивичните фундаменти се разделяни на два вида:

 1. Монолитен
 2. Съставен

Изпълнението на монолитния ивичен фундамент предполага изграждане на армировъчен скелет и заливането му с бетон на самия строителен обект, за сметка на което се достига цялостта или неразривността – монолитността на основата на фундамента.
Съставният ивичен фундамент предполага закрепването един за друг стоманобетонни блокове.
По дълбочина на залагане:

 1. Плиткозаложен
 2. Дълбокозаложен

Изборът на дълбочина на залагане на фундамента зависи от носещата способност на почвата и предполагаемите проектни натоварвания върху него. Например, за да се построи дървена къща, залагането на фундамента не трябва да бъде дълбоко, а при изграждането на тежка, монолитна сграда, ще бъде целесъобразно залагането на фундамент, опиращ на по–плътни почвени слоеве. При това дървената или сглобяемата къща, която сама по себе си е лека постройка и налягането, което оказва такава сграда на фундамента, а следователно и на почвата, често може да се окаже недостатъчно, за да препятства на силите издуващи почвата, които ще се стремят да пречупят къщата.
Цялата конструкция на ивичния фундамент изпитва върху себе си основно надлъжни натоварвания. Те са свързани с неравномерното натоварване на сградата върху основата и силите издуващи почвата. Затова надлъжната арматура в стоманения скелет на фундамента трябва да бъде ребреста (с променливо напречно сечение), която осигурява по-добро сцепление на стоманата с бетона и позволява да се издържат по–сериозни натоварвания.
Слабото място на ивичния фундамент са ъглите. Те повече от всичко са подложени на разслояване, напукване и други видове деформации. Затова армирането на ъглите трябва да бъде изпълнено с максимална прецизност.

Изграждане на съвременен ивичен фундамент с използване на пеностъклен чакъл

Използването на съвременна топлоизолация направена от пеностъклен чакъл под ивичния фундамент позволява да се съкрати строителния бюджет на този работен етап от 25 до 40%.
Икономията се осъществява за сметка на намаляване на разходите на земните работи и работите по изграждане на самата фундаментна основа. Нещо повече, конструкцията става по–лека (намалява се натоварването върху земната основа) и се съкращава срокът на монтажа.

Преимущества на ивичния фундамент с пеностъклен чакъл:

 • възможност за изграждане при всички видове почви;
 • значително по–евтин в сравнение с класическия вариант;
 • съкращаване на сроковете на монтаж до няколко дни;
 • дълговечност на топлоизолацията (за целия експлоатационен срок);
 • цокълът и пространството под пода са топлоизолирани;
 • отпада необходимостта от топлоизолация на пода на първия етаж;
 • екологичност на материала и инертност към всички агресивни среди;
 • няма проблеми с влагата и мухъла при експлоатация;
 • непригодна среда за обитаване от гризачи.

Класическо изграждане на общ монолитен фундамент

Общият монолитен фундамент е идеален вариант при неустойчиви и плаващи земни основи с високо ниво на подпочвени води. Той представлява монолитна силно армирана бетонна плоча, което й придава допълнителна якост. Такова качество е особено ценно при замръзване, утаяване, пропадане и подуване на почвата. Съпротивляемостта на възникващите при това натоварвания на общия монолитен фундамент е безпрецедентно висока. За монолитната конструкция на общата фундаментна плоча не са страшни също хоризонталните премествания на почвата. Такава особеност на общите монолитни фундаменти им е дала друго разпространено наименование „плаващи фундаменти“. Разбира се това е само професионален термин – монолитна фундаментна плоча никъде не плава. Напротив, това е един от най-устойчивите фундаменти. Общата фундаментна плоча на плаващите фундаменти се изгражда от стоманобетон, има твърда армировка по цялата носеща повърхност. Това води до увеличаване на устойчивостта към натоварнията през пролетно–есенния период при замръзване и размразяване и пропадане на земната основа (възможно строителство на фундамента през зимата).
Общият монолитен фундамент се изгражда основно при проблемни почви, набъбващи и пропадащи. Оправдано е тяхното използване особено върху намокрени почви при високо нива на подпочвените води.
Традиционно за топлоизолация на общия монолитен фундамент се използва екструдиран пенополистирол (EПС), пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан (твърд) и други топлоизолационни материали.

Изграждане на съвременен общ (фундаментна плоча ) фундамент с използване на пеностъклен чакъл

Всичко е много просто: върху геотекстила се насипва ПСЩ, уплътнява се, изпълнява се фундаментната плоча.

Основно преимущества на пеностъкления чакъл по сравнение с използването на екструдиран пенополистирол и други материали – това е много по-високата якост на натиск (до 900 кPа/м2).

След виброуплътняване фракциите чакъл се разцепват, свързват се страничните повърхности (ъгълът на вътрешно триене е 45-48⁰) и образуват монолитна плоча с повишена якост.

Вертикалното натоварване се разпределя в насипния слой под ъгъл до 60⁰. Това значително облекчава налягането върху земната основа (в това число върху слаби почви) и прави фундамента надежден.

Предимства на Топлоизолираната шведска плоча с пеностъклен чакъл

 • възможност за изграждане върху всички видове почви;
 • по-евтина в сравнение с „класическия“ вариант с 5 до 20%;
 • съкращаване сроковете на монтаж до няколко дни;
 • дълготрайност на топлоизолацията (за целия експлоатационен срок на сградата);
 • възможност за изграждане на къщи от всички видове материали;
 • екологичност на материала и инертност към всички агресивни среди;
 • непригодна среда за обитаване от гризачи;
 • предотвратяване на проблемите с влагата и мухала при експлоатация;
 • отсъствие на температурни шевове;
 • енергоспестяващи технологии.
Колко е разхода за изграждане на тухлена къща.

Разходите за изграждане на тухлена къща.Лидер Варна

Искате ли изградите тухлена къща до ключ, но все още не знаете колко ще Ви струва това и от какво се определя цената? Разбира се в този случай, не е нужно да плащате на строителна фирма, за да това каква ще е цена и за колко време ще изгради къщата. Ние от „Строителен Лидер Варна” можем да изградим къща къщи до ключ от всякакъв мащаб и сложност, да поемем целия процес на изграждане до състояние, в което може да се нанесете.

Основният фактор, който влияе върху цената – това е общата площ, броя стаи, мазе и наличие на гараж. Във всеки случай, една къща трябва да е удобна, уютна и проектирана за продължителен престой по всяко време на годината. Размер определя обема на строителните работи и подбрани материали за основите, носещи стени и покрив. Поради това, много фирми предлагат цена на квадратен метър. В повечето случаи, прогнозните разходи са удобни за строителната фирма и клиента, но има и случай в които тези прогнози се усложняват.

Изчисляване на разходите за изграждане на тухлена къща – това е един от най-важните етапи от изграждането на жилище. В този случай, те са свързани не само с цената на използваните строителни материали, но също така и с разходите за транспорт, заедно с използването на специално оборудване, както и заплатите на всички служители на строителната фирма.

На тухлените къщи цените зависят от различни фактори, като се започне от района на изграждане на бъдещата структура и завършва с избрания тип на основа и покрив. Те задължително присъстват в проекта на сградата. Правилното изчисление на цената на тухлите, може да се направи от специалист, които  има опит в бранша и познава всички тънкости на изграждането. Цената на изграждане на тези жилища се състои от:

 1. разходите за труд
 2. разходите за материали
 3. допълнителни разходи на строителния проект

Колко струва да се изгради една тухлена къща и каква е реалната цена? В действителност, общите разходи зависи от количеството на материали, времето за израждане на къщата и те са заложени в проекта. Може също така трябва да се вземат предвид степента на грешка, в изчисляването на реалния обем на къщата. Разходите за изграждане на тухлената къща може да се определя в съответствие с три вида изчисление:

 1. в първия случай, цената на шпакловка и замазка, ще бъде изчислен въз основа на размера на сградата както и наличието на тераси и тавански етаж.
 2. във втория случай, цените се изчислява според площта на сградата
 3. третия случай, тя се оценя според реалните обеми на строителството

В първия и втория случаи, цента е леко надвишена, защото строителната фирма поема риск от повишение на цените на материалите или евентуално възникване на допълнителна работа, която трябва да се предвиди. В трети вариант цена ще бъде най-близка до реалната, но не забравяйте, че при това изчисление може да се увеличи на крайната цена с 10-15%.

Прогнозите за изграждане на тухлена къща се основават на данни, като например:

Разходите за изграждане на тухлена къща.Лидер Варна

 • дължина, дебелина, височина на носещи стени
 • площ на прозорци и врати
 • област на припокриване на покрива

Както виждате цената на тухлената къща зависи от много фактори и характеристики на проекта. За правилно разпределяне на семейния бюджет трябва да знаете точната цена на тухлената къща. Ако искате да си изградите такава, може да се свържете с нас. Ние не само, че ще извършим всички необходими изчисления, но може да се изгради къща, цената на което ще Ви изненада! Ние ще Ви дадем подробни отговори на всички Ваши въпроси. Целта на нашата компания е изграждане на уютен дом, който включва всички изисквания на клиент и този комфорт, да се запази дълги години, без нужда от ремонт и скъпа поддържа. Можем да Ви изградим както монолитна така и сглобяема къща с метална или дървена конструкция.

Строителен Лидер Варна-Строеж на къщи,груб строеж,зидария,кофраж,арматура,бригада.

Колко е разхода за изграждане на тухлена къща.

Разходите за изграждане на тухлена къща.Лидер Варна

Искате ли изградите тухлена къща до ключ, но все още не знаете колко ще Ви струва това и от какво се определя цената? Разбира се в този случай, не е нужно да плащате на строителна фирма, за да това каква ще е цена и за колко време ще изгради къщата. Ние от „Строителен Лидер Варна” можем да изградим къща къщи до ключ от всякакъв мащаб и сложност, да поемем целия процес на изграждане до състояние, в което може да се нанесете.

Основният фактор, който влияе върху цената – това е общата площ, броя стаи, мазе и наличие на гараж. Във всеки случай, една къща трябва да е удобна, уютна и проектирана за продължителен престой по всяко време на годината. Размер определя обема на строителните работи и подбрани материали за основите, носещи стени и покрив. Поради това, много фирми предлагат цена на квадратен метър. В повечето случаи, прогнозните разходи са удобни за строителната фирма и клиента, но има и случай в които тези прогнози се усложняват.

Изчисляване на разходите за изграждане на тухлена къща – това е един от най-важните етапи от изграждането на жилище. В този случай, те са свързани не само с цената на използваните строителни материали, но също така и с разходите за транспорт, заедно с използването на специално оборудване, както и заплатите на всички служители на строителната фирма.

На тухлените къщи цените зависят от различни фактори, като се започне от района на изграждане на бъдещата структура и завършва с избрания тип на основа и покрив. Те задължително присъстват в проекта на сградата. Правилното изчисление на цената на тухлите, може да се направи от специалист, които  има опит в бранша и познава всички тънкости на изграждането. Цената на изграждане на тези жилища се състои от:

 1. разходите за труд
 2. разходите за материали
 3. допълнителни разходи на строителния проект

Колко струва да се изгради една тухлена къща и каква е реалната цена? В действителност, общите разходи зависи от количеството на материали, времето за израждане на къщата и те са заложени в проекта. Може също така трябва да се вземат предвид степента на грешка, в изчисляването на реалния обем на къщата. Разходите за изграждане на тухлената къща може да се определя в съответствие с три вида изчисление:

 1. в първия случай, цената на шпакловка и замазка, ще бъде изчислен въз основа на размера на сградата както и наличието на тераси и тавански етаж.
 2. във втория случай, цените се изчислява според площта на сградата
 3. третия случай, тя се оценя според реалните обеми на строителството

В първия и втория случаи, цента е леко надвишена, защото строителната фирма поема риск от повишение на цените на материалите или евентуално възникване на допълнителна работа, която трябва да се предвиди. В трети вариант цена ще бъде най-близка до реалната, но не забравяйте, че при това изчисление може да се увеличи на крайната цена с 10-15%.

Прогнозите за изграждане на тухлена къща се основават на данни, като например:

Разходите за изграждане на тухлена къща.Лидер Варна

 • дължина, дебелина, височина на носещи стени
 • площ на прозорци и врати
 • област на припокриване на покрива

Както виждате цената на тухлената къща зависи от много фактори и характеристики на проекта. За правилно разпределяне на семейния бюджет трябва да знаете точната цена на тухлената къща. Ако искате да си изградите такава, може да се свържете с нас. Ние не само, че ще извършим всички необходими изчисления, но може да се изгради къща, цената на което ще Ви изненада! Ние ще Ви дадем подробни отговори на всички Ваши въпроси. Целта на нашата компания е изграждане на уютен дом, който включва всички изисквания на клиент и този комфорт, да се запази дълги години, без нужда от ремонт и скъпа поддържа. Можем да Ви изградим както монолитна така и сглобяема къща с метална или дървена конструкция.

Строителен Лидер Варна-Строеж на къщи,груб строеж,зидария,кофраж,арматура,бригада.

Строителство на къщи/Майстори.Лидер Варна

Лидер Варна ЕООД” предлага съвременно строителство на еднофамилни къщи съгласно Европейските стандарти за качество.

   Дружеството разполага с квалифициран технически персоналстроителни инженери, техници, геодезист, зидаро-кофражисти, арматуристи, зидаро-мазачи, бояджии, реставратори, дърводелци, заварчици, електротехници, водопроводчици и гарантира срочно и качествено изпълнение на поетите обекти

Добри строителни фирми в Варна-Строителна фирма Лидер Варна

Добри строителни фирми в Варна

Търсите добри строителни фирми в Варна?! Тук сте на точното място, тъй като ние от Строителен Лидер ЕООД сме строителна фирма с дългогодишен опит в строителството на жилищни, обществени и офис сгради в Варна и страната. Можете да разгледате част от изградените от нашата строителна компания обекти, като разгледате секцията ни с реализирани проекти и статиите в блога.
Откриването на добра строителна фирми в Варна е предизвикателна задача, тъй като критериите за подбор на качествена и доказана строителна компания не са никак малко – дългогодишен опит в строителството на сгради в Варна, екип от професионалисти, бригади от майстори с опит, отлични референции от клиенти, високо ниво на контрол на качеството при изпълнението, стриктно спазване на графика за изпълнение и много други.
Като строителна фирма изградила множество обекти, ние имаме самочувствието, че отговаряме изцяло на критериите за подбор на една добра строителна фирма в Варна. За нас приоритет са строителството на сгради в Варна, в т.ч. жилищни и търговски сгради, еднофамилни къщи, довършителни работи на офиси и търговски площи и много други.
Освен това предлагаме всички видове довършителни ремонтни дейности за апартаменти и офиси: изграждане на ел. инсталации, ВиК, мазилки и замазките, гипсокартон, шпакловане, боядисване и т.н.
Разгледайте и секцията ни с референции от клиенти и снимки от завършени строителни обекти, за да се убедите, че се доверявате на една доказана строителна фирма в Варна
Цени и услуги за ремонт на покрив със материалите във град Варна

                Майстори за ремонт на покриви:                                               

ПРИМЕРНИ ЦЕНИ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА

ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ЦЕНАТА 
МАТЕРИАЛИТЕ 
– Съветваме Ви да не правите компромис с тяхното качество и устойчивост, тъй като именно те са изложени на тежки метеорологични условия. Имайте предвид, че колкото по-качествени са те, толкова повече се увеличава животът на покрива, но с това се покачва и цената. Следните цени са без включен труд: 
Керамични керемиди – добър избор при скатен покрив – 15 бр./кв.м., цена: 7.00 – 16.00 лв./кв.м.; 
Бетонови керемиди – необходим по-малък брой от керамичните, но по-висока цена – 10 бр./кв.м.; цена: 12.00 – 19.00 лв./кв.м.; 
Битумни керемиди-шингли – цена: 7,50 – 25.00 лв./кв.м.; 
Битумни керемиди с медно покритие – цена: 55.00 – 80.00 лв./кв.м.; 
РАЗМЕРЪТ НА ПОКРИВА 
Цената се определя на квадратен метър, което включва труда на работниците, материалите и самият ремонт: 
Цялостен демонтаж на съществуваща конструкция и изграждане на нова – 50.00 – 65.00 лв./кв.м. (включени: цена на материалите – 33.00 – 42.00 лв./кв.м.; труд – 19.00 – 25.00 лв./кв.м.); 
Цялостен ремонт на покрив: разкриване на покрива, почистване на основата, полагане на мушама, наковаване на летви, нареждане на керемиди, измазване на капаци, почистване на строителни отпадъци: 9.50 – 13.00 лв./кв.м; 
Ремонт на покрив с керемиди – 10.50 – 12.80 лв./кв.м.; 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО 
– Трябва да имате предвид, че ако вашият имот се намира в някое китно село или малък град, можете да получите оферта за ремонт на покрив от 4 лв./кв.м, докато в големия град цената на квадратен метър няма да е по-малко от 10лв. 
ВИДЪТ НА ПОКРИВА 
За скатния покрив например са необходими материали, способни да се изкривяват, така че да не увредят покритието. Дървената, стоманобетонната или метална носеща конструкция на вашия покрив може да бъде покрита с различни керемиди, в зависимост от това дали е скатен, плосък или мансарден. Сложността и достъпността на покривната конструкция също играе важна роля в оформянето на крайната цена.

                                                       

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ – УСЛУГИ И ЦЕНИ.

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С КЕРЕМИДИ /ВАРИАНТ 1/

1. Разкриване на покрив
2. Почистване на кал
3. Полагане на воалит 1мм („Чешки“)
4. Монтаж на летви
5. Нареждане на керемиди
6. Измазване на капаци с вароцимент
7. Сваляне и транспортиране на отпадъци

TРУД И МАТЕРИАЛИ: 10,50 ЛВ/М2

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С КЕРЕМИДИ /ВАРИАНТ 2/

1. Разкриване на покрив
2. Почистване на кал
3. Полагане на подкеремидна мушама от битумизиран полиестер Т500
4. Монтаж на летви
5. Нареждане на керемиди
6. Измазване на капаци с вароцимент

TРУД И МАТЕРИАЛИ: 14,50 ЛВ/М2

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ 
/ВАРИАНТ 1/

1. Почистване на покривната площ
2. Махане на съществуващото фолио
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4. Полагане на SALAMBO 4,кг на м2
5. Грундиране на бордовите ламарини

TРУД И МАТЕРИАЛИ: 10,50 ЛВ/М2

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ 
/ВАРИАНТ 2/

1. Почистване на покривната площ
2. Махане на съществуващото фолио
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4. Полагане на полизол Италианскиски SBS
5. Грундиране на бордовите ламарини

TРУД И МАТЕРИАЛИ: 14,50 ЛВ/М2

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПОКРИВ

1. Демонтаж на съществуваща конструкция
2. Изграждане на нова конструкция до дъсчена ламперия

ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ 
/ВАРИАНТ 3/

1. Почистване на покривната площ
2. Махане на съществуващото фолио
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4. Полагане на SALAMBO 4,кг на м2
5. Грундиране на бордовите ламарини

TРУД И МАТЕРИАЛИ: 10,50 ЛВ/М2

ПОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ УЛУЦИ

1. Хоризонтални улуци –
2. Вертикални улуци –
3. Казанче /по желание на клиента/


ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

ПОСТАВЯНЕ НА АМЕРИКАНСКИ УЛУЦИ

1. Хоризонтални улуци
2. Вертикални улуци
3. Казанче /по желание%
Цени на кв.м.строеж на къща,ограда,основи,зидария,арматура,бетон.-Лидер Варна

Бригада от Варна за изпълнение,строеж груб строеж на къщи,огради,подпорни стени и други.

Ние сме  строителна бригада от 14 човека работим само на квадрат (акорт).Опитът който сме натрупали през годините ни позволява да работим максимално бързо и качествено на оптимална цена удобна и за двете стани (Изпълнител),(Възложител).За да сме максимално точни със ценовата оферта ще са ни нужни чертежи (план) архитектура и конструкция и по възможност количествена сметка.Ето средни цени на квадрат.

Груб строеж на къща. цена на кв.м. 35лв над 100м2.

Подпорна стена. цена на кв.м. 25лв. над 50м2.

Основи. цена на л.м. 15лв. над 10метра. 

Ограда. цена на кв.м. 20лв. над 10метра.

Зидария. цена на кв.м. 10лв.(Винербергер) 12лв.(тухла четворка.) над 50кв.м.

Арматура. цена за кг. 0,20ст. над 500кг.

Бетон. цена за изливане на кубик 6лв.1м3.

Строителство, груб строеж, изграждане и ремонт на покриви-Лидер Варна
Строителство, груб строеж, изграждане и ремонт на покриви и почти всякакъв вид довършителни работи. Изграждане на еднофамилни къщи и жилищни кооперации от основи до ключ. Разполагаме с опитни бригади в строителството на грубия строеж.

Извършваме и довършителни услуги, както и цялостни или частични ремонти на апартаменти, офиси, къщи, покриви и реконструкции. Разполагаме със специалисти за всичките необходими ви услуги – мазилки, замазки, шпакловки, топло и  хидроизолация, сухо строителство, В и К, ел. инсталации, боядисване и поставяне на настилки.

Работим главно на територията на гр. Варна и Варна  – област, но можем да поемем обекти и от други области в страната. 

Въз основа на предварителния оглед и измервания, безплатно изготвяме  оферта с цени и количества на видовете строително-монтажни работи, която Ви предоставяме за одобрение.