Фундамент,изграждане на фундамент,цени за фундаментна плоча.Фундамент цени Ивичен фундамент, Изграждане на фундамент, Изливане на бетонен фундамент, каква е цената за изливане на фундамент, Майстори за изграждане и заливане на фундамент на къща, Строителна бригада за направа на фундамент за къща, Фундамент за къща, Цена за фундамент, Цени за усвояване на фундамент.
Фундаментът е един от най-важните етапи при строежа на всяка една къща, било то монолитна или сглобяема. Предимствата при сглобяемите къщи е, че цената за изграждане на фундамента е значително по-ниска, поради лекотата на постройката.
Фундаментът е основата на сградата и при правилно и качествено изпълнение сигурността на сградата е гарантирана. За сглобяемите къщи най-често се изгражда ивичен фундамент. Дълбочината на копаене е около 60см, надземната част е около 50см, а широчината на ивиците са около 30-40см. След изкопаване на ивиците се изгражда ел. и ВиК захранването, което е на точно определено място, определено по проект. След това се монтира кофраж, полага се армировка, насип с чакъл, финишна армировка, най-накрая се залива с бетон. Задължително фундаментът трябва да е идеално нивелиран.
Ние от “Строителен Лидер-Варна” предлагаме на нашите клиенти изготвяне на фундамента, като спазим всички изисквания за здравина и стабилност на цялата сграда.
За повече инфо по телефона 0895-459-185


Таг–Жилищни контейнери – контейнери къщи, контейнери за живеене, фургони за живеене, жилищен фургон за живеенебетон, живеене, живеене жилищни, живеене контейнери, живеене фургон, жилищен, жилищни, жилищни контейнери, за фургон, изливане на бетон за контейнер, изливане на фундамент, контейнер, контейнери, контейнери жилищни, модулни, фургон, фургони, цена, цени.
Фундамент,изграждане на фундамент,цени за фундаментна плоча.Фундамент цени Ивичен фундамент, Изграждане на фундамент, Изливане на бетонен фундамент, каква е цената за изливане на фундамент, Майстори за изграждане и заливане на фундамент на къща, Строителна бригада за направа на фундамент за къща, Фундамент за къща, Цена за фундамент, Цени за усвояване на фундамент.
Ивичен фундамент, Изграждане на фундамент, Изливане на бетонен фундамент, каква е цената за изливане на фундамент, Майстори за изграждане и заливане на фундамент на къща, Строителна бригада за направа на фундамент за къща, Фундамент за къща, Цена за фундамент, Цени за усвояване на фундамент
Бетонна ограда.Основи за ограда.Кофраж за ограда.Цена на квадрат ограда.Цена на линеен метър на ограда.Огради- Монтаж на огради
Бетонна ограда.Основи за ограда.Кофраж за ограда.Цена на квадрат ограда.Цена на линеен метър на ограда.Огради- Монтаж на огради.Обадете се на 0895 459 185

Бетонна ограда.Основи за ограда.Кофраж за ограда.Цена на квадрат ограда.Цена на линеен метър на ограда.Ограда от бетон ограда с бетонови блокчета бетонови блокчета за ограда цена бетонови блокчета за ограда цени циментови блокчета за ограда-цени зидане с бетонни блокчета цени бетонни блокчета за ограда размери циментови тухли за ограда бeтони тухли огради тухли как се прави кофраж на пояс кофраж за ограда цени цени за ограда цена ограда мрежа ограда цена линеен метър бетонна ограда цена телена ограда цена дървена ограда цена метална ограда цена цена на ограда от камък направа на кофраж за ограда кофраж цени за труд основи за ограда как се прави кофраж за подпорна стена направа на кофраж цена как се прави кофраж за колони бетонови блокчета за ограда цени циментови блокчета за ограда-цени бетонни блокчета за ограда размери блокчета за ограда цени варна огради от бетонни блокчета цени зидане на ограда с бетонови блокчета циментови блокчета цена оградни блокчета цена зидане на ограда с камъни зидане на ограда с бетонови блокчета зидане на ограда цени зидане на ограда цена зидане на ограда с тухли колко ще струва строеж на ограда колко струва плътна ограда дворни огради от ограда най евтината ограда тухлена ограда цена ограда цена линеен метър зидани огради цени изграждане на тухлена ограда бетонни блокчета за ограда цена бетонна ограда цена плътни огради цени майстор за направа на ограда във варна колко е цената на квадрат за ограда колко излиза ограда колко ще ми струва …метра ограда най ниска цена за ограда изграждане на ограда цени Бетонна ограда, кофраж на ограда, основи на ограда, зидане на ограда

Бетонна ограда.Основи за ограда.Кофраж за ограда.Цена на квадрат ограда.Цена на линеен метър на ограда.Огради- Монтаж на огради
Бетонна ограда.Основи за ограда.Кофраж за ограда.Цена на квадрат ограда.Цена на линеен метър на ограда.Огради- Монтаж на огради.Обадете се на 0895 459 185

Бетонна ограда.Основи за ограда.Кофраж за ограда.Цена на квадрат ограда.Цена на линеен метър на ограда.Ограда от бетон ограда с бетонови блокчета бетонови блокчета за ограда цена бетонови блокчета за ограда цени циментови блокчета за ограда-цени зидане с бетонни блокчета цени бетонни блокчета за ограда размери циментови тухли за ограда бeтони тухли огради тухли как се прави кофраж на пояс кофраж за ограда цени цени за ограда цена ограда мрежа ограда цена линеен метър бетонна ограда цена телена ограда цена дървена ограда цена метална ограда цена цена на ограда от камък направа на кофраж за ограда кофраж цени за труд основи за ограда как се прави кофраж за подпорна стена направа на кофраж цена как се прави кофраж за колони бетонови блокчета за ограда цени циментови блокчета за ограда-цени бетонни блокчета за ограда размери блокчета за ограда цени варна огради от бетонни блокчета цени зидане на ограда с бетонови блокчета циментови блокчета цена оградни блокчета цена зидане на ограда с камъни зидане на ограда с бетонови блокчета зидане на ограда цени зидане на ограда цена зидане на ограда с тухли колко ще струва строеж на ограда колко струва плътна ограда дворни огради от ограда най евтината ограда тухлена ограда цена ограда цена линеен метър зидани огради цени изграждане на тухлена ограда бетонни блокчета за ограда цена бетонна ограда цена плътни огради цени майстор за направа на ограда във варна колко е цената на квадрат за ограда колко излиза ограда колко ще ми струва …метра ограда най ниска цена за ограда изграждане на ограда цени Бетонна ограда, кофраж на ограда, основи на ограда, зидане на ограда

Лидер Варна – Тераси и подпорни стени за стръмната градина

Видът на градината зависи в голяма степен от релефа на местността. При стръмен терен – по склоновете на хълмове, край спускащи се речни брегове или в планински местности, се изграждат терасирани градини.
Използвайте естествения наклон на парцела и според денивелацията оформете няколко хоризонтални площадки (тераси). При това решение няма начин да минете без подпорни стени – вертикални конструкции, които предпазват терена от свличане. Те се разполагат напречно на склона и участват в оформянето на градинския пейзаж.
Подпорните стени са не само функционални, но и декоративни – могат да се превърнат в поставка за ваза с цветя или в живописен декор на къта за почивка.
Ниската подпорна стеничка може да огради пътеката, която е разположена малко по-ниско от терена и да замести бордюра. Тя с успех ще оформи площадката за отдих и ще я отдели от околната растителност. Не я правете много висока, за да не закрива зеленината.

Ниска или висока

Височината на подпорната стена зависи от разликата в нивата на терасите – обикновено е равна на нея или е малко по-голяма. При разлика в нивата от 15-20 до 80-90 сантиметра, поне толкова трябва да е височината на подпорната стена. При много стръмен наклон може да имате и по-голяма разлика в терасите, но това решение излиза доста скъпо. Ширината на подпорната стена при основата е правопропорционална на височината ѝ.
При глинести почви съотношението е 1:4, при рохкави песъчливи и влажни почви – 1:2. Към върха стената се стеснява.

Основата е важна.

Най-отговорният етап при изграждането на подпорната стена е основата, върху която стъпва. Тя гарантира здравината и дълготрайността на конструкцията. Стена без основа рано или късно ще се напука, ще се появят деформации, или тя те ще се приплъзне по склона.
Независимо от какви материали ще издигнете стената и каква ще бъде височината й, под нея трябва да има легло от чакъл и пясък, което не само гарантира равномерното предаване на товарите върху грунта, но също така изпълнява ролята на дренаж. В основата на стената се изкопава траншея, малко по-широка от долната част на подпорната стена и дълбока около 30 сантиметра. Дъното и страничните стени на траншеята се застилат с геотекстилна материя. След това се насипва 20 см чакъл със средна големина на фракцията 2-4 сантиметра и 10 сантиметра пясък.
За високите и тежки стени се препоръчва фундамент – ивичен (от бетон или бутобетон) или пилотен. Когато теренът е песъклив (особено при подвижни пясъци), по-подходящ е пилотният фундамент, при глинести почви (преди всичко тежки глини) – лентови фундаменти.

Камъкът разцъфва

Ако искате стената да “разцъфти”, след приключване на строителството засадете във фугите между камъните цъфтящи растения. За целта фугите трябва да са пълни с пръст – може предварително да я смесите с тревни семена, или впоследствие да насадите в нея едногодишни или многогодишни растения. През летните месеци осеяната с цъфтящи растения подпорна стена ще прилича на пъстра картина, нарисувана от самата природа. Подходящи са видове, които в естествени условия растат в скални пукнатини или напомнят за тях -див карамфил, калдаръмче, каменоломка, камбанки, мащерка, флокс. Може да засадите и по-екзотични, като еделвайс. За да се радвате на красиви цветове, мястото трябва да е обърнато към слънцето (на изток, юг или югоизток).
Подпорните стени на северен склон насадете със сенколюбиви растения – папрати, сенколюбива каменоломка, обичниче, декоративни треви и др. Много популярни са и сукулентните. Те изискват по-рохкава пръст – например смес от градинска почва и едрозърнест пясък.

Строителен Лидер предлага строеж на къщи, вили, гаражи, подпорни стени, фундаменти, огради, басейни, ремонт на покриви

гр. Варна Строителен Лидер-Изграждане на къщи, огради,фундаменти-цени за квадратен метър


Строителна фирма ”Лидер Варна” (строителни бригади) строителство строеж изграждане на къщи, вили, гаражи, подпорни стени, фундаменти, огради, басейни, трафопост, покриви и много други-Лидер Варна се занимава с Кофраж, арматура, бетон, земни работи, зидария, подпорни стени, огради, къщи и др.
Договор за гаранция за фирми и за частни лица за строеж.

Груб строеж, бетонна плоча цена на квадрат

Груб строеж Както се налага, всеки който ще строи минава през етап на строителство наречен “груб строеж”.
Това е строителството , което създава основите на строежа, скелета на сградата и разпределението на отделните помещения.
Под основи се разбира изкопните работи на темелите, пълнеж и армиране на основите.
Изливане на бетона до кота “нула”.
Под скелет на строежа се разбира бетоновите носещи колони, греди, плочи, стълбищни рамена.
И остава зидарията, която затваря и оформя отделните помещения на всеки един етаж от строежа.
Съвкупността от всичко това представлява грубия строеж.
Обикновено в “груб строеж” не влиза правенето на покрива (какъвто и да е той), а той се договаря отделно.
Често цената на един покрив може да достигне до 30% от цената на груб строеж.
Дори и повече.
За да стане по-прегледно и ясно ще посоча един пример за някой цени и тяхното изчисляване.
Формирането на подобни цени е сложно и изисква познания за актуалните в момента цени на труд и материали.
Посочвам за ориентир 100 кв.
м застроена площ на един етаж.
Това са ориентировъчни цени.
1.
Изкопни работи с извозването на земната маса – 2000 лв.
С това се започва.
Цената зависи от дълбочината на темелите, денивелацията на терена и дали е ръчен труда.
2.
Труд за груб строеж от 35 до 50 лв/кв.
м.
За 100 кв.
м от 3500-5000 лв 3.
Армировката – тя се изготвя от специалисти в арматурен двор и само се “връзва” на място.
Ориентировъчно около 12 кг желязо за кв.
м, т.
е около 1200 кг за 100 кв.
м.
Цена с изработка и транспорт около 2500-3500 лева.
4.
Бетонни работи при цена 100- 180 лв.
за кубик бетон.
– плоча 100 кв.
м на 10 см дебелина – общо 10 куб.
м бетон – греди, колони и стълбище още толкова ( горе-долу) – 10 куб.
м бетон – общо около 20 куб.
м бетон – от 2000 до 4000 лв в зависимост от цената на съответния бетонов възел Кофража и декофрирането също са важна част от грубия строеж.
5.
Тухлите за етаж четворки около 1000 бр.
и единични около 4000 бр.
Цените са различни (зависи от района и марката тухли), но ориентировъчно от 5000 до 8000 лв Това са ориентировъчни работи и цени при договаряне на грубия строеж.
При началното договаряне се договарят и описват всички видове дейности които ще влезнат в понятието “груб строеж”.
От това зависят цените които ще договорите.
Може да се договорят и други видове дейности.
Например: – измазването ръчно(варова мазилка) или с машина ( гипсова мазилка).
– подови настилки в това число изравнителни замазки.
– електро инсталацията се полага преди мазилките – водопровода- има скрит и открит монтаж.
– канализация и други Ремонти в строителството Всеки обект се нуждае от поддръжка и ремонт.
Това важи както са влезли в експлоатация обекти, така и за такива в строеж.
Ако един строеж бъде спрян за кратко това е предпоставка за някаква подготовка за престоя.
В нашия климатичен пояс при наличието на зима се налага спиране на строителните работи на открито за този сезон.
И съответно зазимяване на обекта.
Ето защо ремонтите са необходими за всеки един обект.
Най честите ремонти за свързани със скрити работи.
Това са мазилки, замазки и бетонни работи.
На пръв поглед тези ремонти са невидими и не им обръщаме внимание, но дори и да закъснеем трябва да ги ремонтираме за да завършим строителството качествено.
В по-честите случаи имаме ремонтни работи на вече експлоатирани обекти.
Обикновено след определен период се налагат периодични или основни ремонти на части от сградите.
Така например най-често се ремонтират вътрешните помещения като мазилки, настилки, боядисване и подмяна на плочки или други видове настилки.
Следват ремонтите по таванските помещения или покрива и терасите за отстраняване на течове.
Други чести ремонти са по фасадата и прозорците.
Каквито и ремонти да се налагат са необходими специалисти за съответните дейности.
Необходими са технически специалисти за по-големите ремонти и всеобхватните такива.
Необходими са инженери за капиталните и основни ремонти на големи обекти.
За всичко това може да се посъветвате с нас и да изберете дали да ни се доверите.
Покриване на тераси Това е един от масовите ремонти на съвременните жилища.
Всеки собственик иска да увеличи жилищната площ: 1.
Като закрие и затвори терасата, т.
е да я направи вътрешна.
Така голяма част от терасите стават самостоятелно обособено помещение или част от едно по-голямо помещение.
Например кухня, зимна градина или друго практично помещение по-голяма детска стая или хол.
2.
Като подобри красотата и практичността на една тераса само като я покрие.
Така терасата става практична и удобна.
Зимата няма нужда да се чисти сняг, а при дъждове остава суха.
Може да се използва и при лошо време и става един красив акцент от жилището.
За да се случи всичко това трябва добре да изберем как ще я променим, покрием, затворим.
Ние имаме много и различни изпълнения на подобни идеи.
Потърсете ни за консултация или за изпълнение.
Ето един пример на тераса 80 кв.
м покрита с носеща конструкция естествено дърво, поликарбонатна плоскост за светлина и керемиди от бaрдолин.

Груб строеж, бетонна плоча цена на квадрат

Груб строеж Както се налага, всеки който ще строи минава през етап на строителство наречен “груб строеж”.
Това е строителството , което създава основите на строежа, скелета на сградата и разпределението на отделните помещения.
Под основи се разбира изкопните работи на темелите, пълнеж и армиране на основите.
Изливане на бетона до кота “нула”.
Под скелет на строежа се разбира бетоновите носещи колони, греди, плочи, стълбищни рамена.
И остава зидарията, която затваря и оформя отделните помещения на всеки един етаж от строежа.
Съвкупността от всичко това представлява грубия строеж.
Обикновено в “груб строеж” не влиза правенето на покрива (какъвто и да е той), а той се договаря отделно.
Често цената на един покрив може да достигне до 30% от цената на груб строеж.
Дори и повече.
За да стане по-прегледно и ясно ще посоча един пример за някой цени и тяхното изчисляване.
Формирането на подобни цени е сложно и изисква познания за актуалните в момента цени на труд и материали.
Посочвам за ориентир 100 кв.
м застроена площ на един етаж.
Това са ориентировъчни цени.
1.
Изкопни работи с извозването на земната маса – 2000 лв.
С това се започва.
Цената зависи от дълбочината на темелите, денивелацията на терена и дали е ръчен труда.
2.
Труд за груб строеж от 35 до 50 лв/кв.
м.
За 100 кв.
м от 3500-5000 лв 3.
Армировката – тя се изготвя от специалисти в арматурен двор и само се “връзва” на място.
Ориентировъчно около 12 кг желязо за кв.
м, т.
е около 1200 кг за 100 кв.
м.
Цена с изработка и транспорт около 2500-3500 лева.
4.
Бетонни работи при цена 100- 180 лв.
за кубик бетон.
– плоча 100 кв.
м на 10 см дебелина – общо 10 куб.
м бетон – греди, колони и стълбище още толкова ( горе-долу) – 10 куб.
м бетон – общо около 20 куб.
м бетон – от 2000 до 4000 лв в зависимост от цената на съответния бетонов възел Кофража и декофрирането също са важна част от грубия строеж.
5.
Тухлите за етаж четворки около 1000 бр.
и единични около 4000 бр.
Цените са различни (зависи от района и марката тухли), но ориентировъчно от 5000 до 8000 лв Това са ориентировъчни работи и цени при договаряне на грубия строеж.
При началното договаряне се договарят и описват всички видове дейности които ще влезнат в понятието “груб строеж”.
От това зависят цените които ще договорите.
Може да се договорят и други видове дейности.
Например: – измазването ръчно(варова мазилка) или с машина ( гипсова мазилка).
– подови настилки в това число изравнителни замазки.
– електро инсталацията се полага преди мазилките – водопровода- има скрит и открит монтаж.
– канализация и други Ремонти в строителството Всеки обект се нуждае от поддръжка и ремонт.
Това важи както са влезли в експлоатация обекти, така и за такива в строеж.
Ако един строеж бъде спрян за кратко това е предпоставка за някаква подготовка за престоя.
В нашия климатичен пояс при наличието на зима се налага спиране на строителните работи на открито за този сезон.
И съответно зазимяване на обекта.
Ето защо ремонтите са необходими за всеки един обект.
Най честите ремонти за свързани със скрити работи.
Това са мазилки, замазки и бетонни работи.
На пръв поглед тези ремонти са невидими и не им обръщаме внимание, но дори и да закъснеем трябва да ги ремонтираме за да завършим строителството качествено.
В по-честите случаи имаме ремонтни работи на вече експлоатирани обекти.
Обикновено след определен период се налагат периодични или основни ремонти на части от сградите.
Така например най-често се ремонтират вътрешните помещения като мазилки, настилки, боядисване и подмяна на плочки или други видове настилки.
Следват ремонтите по таванските помещения или покрива и терасите за отстраняване на течове.
Други чести ремонти са по фасадата и прозорците.
Каквито и ремонти да се налагат са необходими специалисти за съответните дейности.
Необходими са технически специалисти за по-големите ремонти и всеобхватните такива.
Необходими са инженери за капиталните и основни ремонти на големи обекти.
За всичко това може да се посъветвате с нас и да изберете дали да ни се доверите.
Покриване на тераси Това е един от масовите ремонти на съвременните жилища.
Всеки собственик иска да увеличи жилищната площ: 1.
Като закрие и затвори терасата, т.
е да я направи вътрешна.
Така голяма част от терасите стават самостоятелно обособено помещение или част от едно по-голямо помещение.
Например кухня, зимна градина или друго практично помещение по-голяма детска стая или хол.
2.
Като подобри красотата и практичността на една тераса само като я покрие.
Така терасата става практична и удобна.
Зимата няма нужда да се чисти сняг, а при дъждове остава суха.
Може да се използва и при лошо време и става един красив акцент от жилището.
За да се случи всичко това трябва добре да изберем как ще я променим, покрием, затворим.
Ние имаме много и различни изпълнения на подобни идеи.
Потърсете ни за консултация или за изпълнение.
Ето един пример на тераса 80 кв.
м покрита с носеща конструкция естествено дърво, поликарбонатна плоскост за светлина и керемиди от бaрдолин.