Издаване на разрешение за строеж

Категория
/

Първоначално е необходимо да бъде изготвен инвестиционен проект на база издадена и съгласувана с експлоатационните дружества Виза за проектиране. Изготвеният...


Виж повече