Изкопни работи правила за безопасност

Категория
/

Изкоп е направена от човек вдлъбнатина в земната повърхност, получена чрез отнемане на земни маси на различна дълбочина и направление. Машинни...


Виж повече