Право на строеж

Категория
/

В Закона за собствеността е нормиран принципът, че собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея,...


Виж повече