сключване на договор за строителство на дървена къща

Категория
/

1. Нотариален акт (копие) – Необходимо е да бъде уредена собствеността върху земята, на която ще се строи. Трябва да...


Виж повече