Бетониране на път | Бетониране на пътеки.

(1 клиентски отзив)

Строителен Лидер Варна дава гаранция за всяка услуга!

Описание

Строителен Лидер Варна е строителна фирма занимаваща се с груб строеж. Нашата фирма пътища, дворове, пътеки. За много хора заливането на бетон на път, двор или пътека се струва лесна задача но това не е така. Има фактори, които влияят или ще повлияят ако не спазите важните стъпки.

  1. Дебелина на бетона съобразен с натоварването.
  2. Съобразяване наклоните за извеждане на водата.
  3. Добра армировка.
  4. Работна фуга между бетонните площадки.
  5. Фибри в бетона.

Има още много фактори но това са едни от най важните стъпки. Ако имате нужда от бетониране на път, бетониране на пътеки, бетониране на дворно място не се колебайте да ни потърсите. Огледа на място е безплатен а офертата ще ви бъде изготвена спрямо вашите нужди в рамките на 1 – работен ден.

Наименование на видове СМР. мярка Цена
1. Бетон на път. м2 По договаряне
2. Бетониране на пътеки. м2 По договаряне
3. Бетониране на дворно място. м2 По договаряне
4. Бетонна площадка. м2 По договаряне
5. Бетонен фундамнет. м2 По договаряне
6. Бетониране на основи. м2 По договаряне
7. Бетонна ограда. м2 По договаряне
8. Бетонна подпорна стена м2 По договаряне

 

Цени на бетон за град Варна:

бетон модел С8/10 – Цена 73 лв/м3
бетон модел С12/15 – Цена 76 лв/м3
бетон модел С16/20 – Цена 78 лв/ м3
бетон модел С20/25 – Цена 80 лв/м3
бетон модел С25/30 – Цена 83 лв/м3

Параметри на бетона.

БДС EN 206-1

C30/37 XC4 XF1 D max= 22.5 Cl 0.10 S 3
Класове по якост на натиск клас по въздействие Макс. Размер на зърното Клас по съдържание на хлориди Клас по консистенция

 

Класове по якост на натиск

клас по якост на натиск цилиндри 1) 2) f ck,cyl [N/mm2 ] кубове 1) 3) f ck,cube [N/mm2 ]
C 8/10 8 10
C 12/15 12 15
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
C 35/45 35 45
C 40/50 40 50
C 50/60 50 60
Високоякостен бетон
C 55/67 55 67
C 60/75 60 75
C 70/85 70 85
C 80/95 80 95
C 90/105 90 105
C 100/115 100 115
Означение на класа Описание на околната среда Примери от строителството за съпоставка максимално Вода/Цимент минимален клас по якост минимално съдържание на цимент [ kg/m³ ]
Без риск от корозия или агресивно въздействие за бетона и арматурата
XC0 За бетон без армировка – – – C 12/15 – – –
Корозия, предизвикана от карбонизация
XC1 Суха или постоянно под вода Бетон във вътрешността на сградите с ниска влажност на въздуха. Бетон, постоянно потопен във вода. 0.65 C 20/25 240
XC2 Под вода, рядко суха Бетонни повърхности обект на дълговременен контакт с вода. При фундаменти 0.60 C 25/30 240
XC3 Умерена влажност Бетон във вътрешността на сгради с умерена или висока влажност на въздуха. Външен бетон, предпазен от дъжд 0.55 C 30/37 260
XC4 Циклично намокряне и изсушаване Външни бетонни повърхности в директен контакт с вода. 0.50 C 30/37 280
Корозия, предизвикана от хлориди
XD1 Умерена влажност Бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха хлориди 0.55 C 30/37 300
XD2 Под вода, рядко суха Плувни басейни; бетон подложен на действието на промишлени води, съдържащи хлориди 0.55 C 30/37 320
XD3 Циклично намокряне и изсушаване Части от мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди; Настилка за автомобилни паркинги; Пътни настилки 0.45 C 35/45 320
Въздействие от замразяване/размразяване
XF1 Умерено водонасищане без размразяващо вещество Вертикални бетонови повърхности, изложени на дъжд и замразяване 0.60 C 25/30 280
XF2 Умерено водонасищане с размразяващо вещество Вертикални бетонови повърхности на пътни конструкции, изложени на замразяване и аерозоли с размразяващи вещества 0.55 C 30/37а 320
XF3 Умерино водонасищане без размразяващо вещество Хоризонтални бетонови повърхности, изложени на дъжд и размразяване 0.50 C 30/37а 320
XF4 Силно водонасищане с размразяващо вещество Настилки за пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи вещества; бетонни повърхности, подложени директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и замразяване 0.45 C 30/37 а 320
Химично въздействие
XA1 Химично слабо агресивна околна среда (съгл. отделна таблица) При класове по въздействие XA са необходими специалисти за параметрите на бетоновия състав и/или изпитванията. 0.55 C 30/37 280
XA2 Химично умерено агресивна околна среда (съгл. отделна таблица) 0.50 C 35/45* 320
XA3 Химично силно агресивна околна среда (съгл. отделна таблица) 0.45 C 35/45* 320
Натовареност от триене
XM1 Умерена натовареност от триене Носещи или набраздени индустриални подове с натовареност от автомобили с въздушни гуми 0.55 C 30/37 300
XM2 Висока натовареност от триене Носещи или набраздени индустриални подове с натовареност от кари с въздушни или плътни гуми 0.50 C 35/45 320
XM3 Много висока натовареност от триене Носещи или набраздени индустриални подове с натовареност от кари с еластомерни или стоманени гуми Повърхности, по които че преминават автомобили с вериги Хидротехнически съоръжения в наносно-натоварени водоеми- напр.успокоително легло на воден поток зад преливник на язовирна стена.

1 отзив за Бетониране на път | Бетониране на пътеки.

  1. Соня

    6+

Добавяне на отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.