Ограда и подпорна стена Виница 5 (269)

ОГРАДА ВИНИЦА ПОДПОРНА СТЕНА ВИНИЦА Начало Преди направата на ограда и подпорна стена Изкоп на основи Изкопни дейности и армировка – Подготовка за заливане с бетон основи Заляти основи Основи изляти с бетон клас Б25 Обработка на бетон Обработка заглаждане на бетон Готова ограда и подпорна стена Краен резултат на…