10 м Подпорна стена 5 (80)

Малка подпорна стена Концепцията и дизайна на подпорната стена  В общата конструктивна идея, задържащата стена е конструктивна структура, която поддържа масата на почвата зад нея от срутване и подхлъзване по склоновете на терена (склонове, склонове, издатини и вдлъбнатини на повърхността на площадката). СМР Квадратура Работни дни Подпорна стена 22,5 3