Допустимо е оградите да бъдат с височина

0895459185