Покрив – Какво е важно да знаем? 5 (639)

Задължителните елементи на един здрав и дълготраен покрив “Да имаш покрив над главата си” – неслучайно в тази фраза думата „покрив“ е синекдоха за дома. Той е един от най-важните елементи на сградата, защитаващ я от най-агресивните влияния на атмосферните условия. Но нека се запитаме – какво прави един покрив здрав…