Максималната позволена височина за плътна ограда

0895459185