Ограда и подпорна стена Виница 5 (269)

ОГРАДА ВИНИЦА ПОДПОРНА СТЕНА ВИНИЦА Начало Преди направата на ограда и подпорна стена Изкоп на основи Изкопни дейности и армировка – Подготовка за заливане с бетон основи Заляти основи Основи изляти с бетон клас Б25 Обработка на бетон Обработка заглаждане на бетон Готова ограда и подпорна стена Краен резултат на…

Бетонна ограда с бетонни колони и пана – Варна- Орешак 5 (63)

Ограда тип подпорна стена Строителна фирма “Строителен Лидер Варна” ЕООД представя, бетонна ограда с колони и пана venus Изкоп Начало на изкоп на ограда Бетон на основи Заляти основи 2 армировка Кофраж на колони Направа на кофраж на колони, армиране, заливане с бетон Изляти колони Декофраж на колони подготовка за…