Режими за разрешаване на строителство и за извършване на строителни дейности след последните промени в ЗУТ

0895459185