Строеж на ограда и гараж в съседен имот

0895459185