fbpx

Етикет: Строителен Лидер.Груб строеж Изграждане на носещата конструкция

СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ-Строителен Лидер Варна

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО Строителството на сгради (buildings) и съоръжения (construction works) се извършва по предварително съставени проекти (designs). Проектите се състоят от чертежи и текстова част. В тези материали трябва да се съдържа цялата необходима информация, за да може да се изпълни строителството. Ръководителите на строежите, техническите ръководители, майсторите и специалистите нямат право да изменят […]

Прочетете повече

Строителен Лидер.Груб строеж Изграждане на носещата конструкция на сградата – нейният скелет

Груб строеж Изграждане на носещата конструкция на сградата – нейният скелет Грубият строеж се състои в изграждането на носещата конструкция на сградата – нейният скелет. Той включва фундиране (кофраж, армировка и изливане на основите), изграждане на надосновните стени, плочи, стоманобетонни подове и носещи стени (противоземетръсни шайби), колони, греди, зидарии, стълби, стълбищни клетки, комини, шахти, асансьорни […]

Прочетете повече
Лидер Варна.Строителство ремонти,строеж,груб строеж къщи,майстори.
X