Представяме Ви бетонна подпорна стена с пана местност Баново 25 лин.метра/ 50 кв.метра
Пета на подпорна стена (фундамент) 25 м /1 м /0,60 м
Бетонна стена 25 м /2,50 м/0,25 м
Бетон клас Б 25