Бетониране на двор град Варна
Строителен Лидер Варна представя бетониране на дворно място 105,5 кв.м. град Варна местност Константиново.
Използвани скари №8 (не бяха нужни понеже бетона беше с фибри)
Бетон клас Б 25 (дебелина на бетона 0.15м./0.17м.)