Груб строеж на къщи за град Варна

Груб строеж на къщи за град Варна

Строителство на къщи до груб строеж

Строителна фирма ” Строителен Лидер Варна” ЕООД, предлага строителство на къщи за град Варна и региона.


Какво включва груб строеж на къща?

Когато се заговори за груб строеж на къща, преди всичко трябва да се знае какво се включва точно в него. Понятието обединява всички работи и материали по изкопаването на основите с необходимата техника и изнасянето на почвата, подложен бетон и бетонирането на основите, правенето на кофражи, арматура и отливането на плоча кота нула, отливането на греди и колони по втора, трета и т.н. плочи, тяхното кофриране и декофриране. Грубият строеж включва в себе си зидането на всички вътрешни и външни стени, отливането и изграждане, ако има, на вътрешни стълби свързващи етажите, подпокривното пространство и изграждането на покривната конструкция с полагането на керемидите

Какво не включва груб строеж на къща?

Важно е да се знае какво НЕ се включва в грубия строеж: подравняването на земята около къщата, ограждането с някакъв вид ограда, измазването. Хидроизолацията и топлоизолацията на основите не влиза в ГС. Водопровода и електрическата инсталация, замазките, дограмата, мазилките и др. операции са включват в т.нар. довършителни работи. Освен тези дейности има и други допълните неща, които са свързани с организацията по строителството на жилището, като настаняването на работниците, места за складиране на материалите, транспортни разходи, надзор по строежа и т.н.

Парцел

Когато дойде време за търсене на парцел, на правилното място за строеж, се гледат няколко основни неща:

Наличност на ток.
Водопровод.
Канализация .
Свлачища .
Път.
Разположение.
Трябва да се обърне внимание на всички горепосочени фактори, за да направите добър избор.

Още какво трябва да се установи:

Законови аспекти: дали парцела е поземлен или урегулиран. Трябва да сте запознати с регулацията, защото по закон в България може да се строи само на парцел в регулация. Трябва да определите необходимата Ви големина на парцела и дали той има някакви тежести и броя на собствениците на имота. Обикновено се случва така, че при по-голям имот има повече наследници или собственици. Ако има разминаване в кадастъра с регулацията, трябва да се извърши поправка на кадастралната карта и да се изготви ПУП/ подробен устройствен план/.

Категория:  Груб Строеж

Услуга за град: Варна


Груб строеж Ремонт на покриви Фундаменти Подпорни стени Бетонни огради Бетониране на път Груб строеж на къщи за град Варна Строителство на къщи до груб строеж Какво включва груб строеж на къща? Какво не включва груб строеж на къща? Парцел
Строителство на къщи - Строителен Лидер Варна

Строителство на къщи

Груб строеж

Фундаменти за сглобяеми къщи - Строителен Лидер Варна

Фундаменти

Бетонни фундаменти

Подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Подпорни стени

Бетонни подпорни стени

Бетонни подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Огради

Бетонни огради

Ремонт на покриви - Строителен Лидер Варна

Покриви

Ремонт на покриви

Бетониране на път - Строителен Лидер Варна

Бетонни настилки

Бетониране на път