Акт 16

Акт 16

Какво представлява Акт 16?

Сподели:

Какво прави Акт 16 толкова важен? Каква е разликата между Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ Разрешение за ползване на строеж? Какви са процедурите, необходимите документи и цената за издаване на Акт 16? Може ли да се продаде имот без Акт 16? Има ли рискове при покупка на имот без Акт 16?
Акт образец 16 е най-дългоочакваният документ, тъй като се използва за установяване годността за ползване на дадена сграда. При Акт 16 строителните и монтажни работи са приключили, сключени са договори и са открити индивидуални партиди за ВиК, топлофикация и др. Сградата е вече годна за обитаване.

Акт 16 е последният от трите етапа на контрол по време на строителството (Акт 14, Акт 15 и Акт 16), с които се проследява дали строителните дейности отговарят на действащата нормативна уредба. Процедурата по издаване на отделните актове в строителния процес е регламентирана в Наредба №3 към Закона за устройството на територията (ЗУТ).

С Акт образец 14 се установява приемането конструкцията на сградата на етап “груб строеж” – ограждащи стени и покрив и въз основа на него общинската администрация издава удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ. Срокът за издаването на Акт 14 е 5 години след получаването на разрешение за строеж.

Със следващия Акт 15 се удостоверява годността за приемане на сградата, съответствието на строежа с одобрените проекти и изпълнение изискванията по чл. 169 от ЗУТ.

Акт 14 и Акт 15 са задължително условие за издаването на Акт 16, в което участва вече и държавен орган.

Информация дали дадена сграда има Акт 16 може да се получи в районна Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или при продавача на обекта.

Каква е разликата между: Акт 16

Каква е разликата между: Акт 16, Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Макар да се ползва като синоним, Акт 16 всъщност е само основание за издаването на Разрешение за ползване за сградите от категория 1-3 (пътища, промишлени сгради, жилищни и смесени сгради високо строителство и др).

Самото разрешение се дава от специална Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена от началника на ДНСК. Комисията проверява дали имотът е годен да бъде въведен в експлоатация, а началникът на ДНСК издава Разрешението.

Най-често сградите ново строителство спадат към 4 и 5 категория (ниско и средно застрояване) и за тях се издава единствено Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16 не е необходим). Удостоверението издава главният архитект на общината след представянето на всички актове по време на строителството и доклад от фирмата, упражняваща строителен надзор.

За сградите 6 категория (напр. стопански постройки) Акт образец 16 не е нужен. Категориите на строежите са регламентирани в ЗУТ.

Процедура за издаване на Акт 16

Акт 16 и Разрешение за ползване за строежи 1-3 категория се издава по следната процедура:

Подава се искане за назначаване на ДПК – в писмена форма от възложителя (упълномощено от него лице) до ДНСК. Отговор и назначаване на комисия/ отказ се получава в рамките на 14 дни.
Представя се окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; към него се прилага пълна документация на обекта;
Назначената комисия установява изпълнението на строежа и съответствието му на одобрените проекти и действащата нормативна уредба по ЗУТ. ДПК съставя протокол 16 с предложение за издаване/ отказ на Разрешение за ползване.
Въз основа на протокол 16 в срок от 5 дни началникът на ДНСК издава Разрешението или писмено мотивиран отказ.
Удостоверение за въвеждане в експлоатация при строежи 4-5 категория се издава след:

искане за регистриране и издаване на Удостоверение, подавано от възложителя (упълномощено лице) до органа, издал разрешението за строеж (например, главния архитект на общината). Срокът за издаването на удостоверението е 7 дни.
към искането се прилага пълната документация на обекта.

Какви са необходимите документи за Акт 16

Какви са необходимите документи за Акт 16/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация?
За издаването на Акт 16/ Удостоверение са необходими:

документ за собственост; документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
разрешение за строеж;
окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
задължителни актове и протоколи;
документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация;
договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура.
В 7-дневен срок компетентния орган издава или отказва (с писмена мотивация) Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

В рамките на този 7-дневен срок може да се извърши проверка на място.

При отказ, се дава възможност за отстраняване на причините за отказа, след което се подава ново искане.
Може ли да се продаде имот без Акт 16? Има ли рискове при покупка на имот без Акт 16?
Още след издаването на Акт 14 имотите в даден обект могат да се прехвърлят с нотариален акт. Макар жилищата с Акт 14 и Акт 15 да са особено привлекателни заради по-ниската цена, купуването на имот без Акт 16 носи рискове. Дори да е закупено, жилището не може да бъде обитавано преди Акт 16, а гаранции за получаването му все още няма.

Ако искате да закупите жилище преди акт 16 трябва да знаете, че банките отпускат по-малък ипотечен кредит на по-ранните етапи.
Съдействие от адвокат по недвижими имоти
Ако сте решили да закупите имот на Акт 16, свържете се със специалист за:

проверка за цялата документация, тежести и др.
изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба;
откриване на ескроу сметка с цел защита.


Категория:  Полезно


Акт 16 Какво представлява Акт 16? Каква е разликата между: Акт 16 Процедура за издаване на Акт 16 Какви са необходимите документи за Акт 16

Още от категория Полезно

Как започва подготовката за строителство на една сграда

Как започва подготовката за строителство на една сграда? Вероятно неведнъж сте си задавали въпроса през какви точно процедури и етапи преминава подготовката за строителство на една сграда: била тя жилищна, търговска или индустриална. Документална и юридическа подготовка Преди всичко, строителството на сградата трябва да бъде обезпечено от юридическа и документална гледна точка:...

КАЛКУЛАТОР НА АРМАТУРА

Калкулатор на арматура Готова арматура цена Въведи брой на арматура, дължина на арматура, цена на арматура Пресметни какво количество арматура ти е необходимо...

Бетон

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес. Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът...

КАЧЕСТВО НА ТУХЛИТЕ

От огромно значение за качеството на произвежданите тухли е суровината, която се използва. За производството на така наречените керамични тухли се използва глина. Всяка глина в зависимост от района в който се добива притежава различни качества и съдържа различни минерали и елементи, които са основен фактор за нейното качество и...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

БРОЙ ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ В ЕДИН ЕВРО ПАЛЕТ

Един евро палет съдържа 480 броя тухли единички. Приблизително 4 м2. Вида тухла единичка (решетъчна или плътна) не оказва влияние на броя тухли в евро палета....

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

5 важни стъпки за избор на дограма

Изборът на дограма може да е много труден, когато нямате представа какво предлагат различните видове профили. Разбира се, купувайки нови прозорци, е нужно да се съобразите с обкова, стъклопакета и марката на продукта. Известните производители на дограма предлагат висококачествени продукти, тъй като използват иновативни материали за изработката им. В тази статия...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Керамичните плочки

Много хора се питат какво представляват керамичните плочки и как да ги използват при полагането на подовата настилка в дома си. Разбира се, най-добре е в такава ситуация да се обърнете към експерти в областта, но за да бъдете подготвени преди срещата си с тях, ние сме ви подготвили полезна...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Материали за топлоизолация

Как да изберем правилните материали за топлоизолация? Видът на материала зависи преди всичко от това къде ще го използваме. Трябва също да вземем предвид свойствата на продукта, изискванията, определени от правилата и стандартите, както и цената. Качествени топлоизолационни материали на атрактивни цени Правилно подбраните топлоизолационни материали за основата, стените и покрива...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Какво представляват термопанелите

Технологията за производство на фасадни панели от полиуретанова пяна съществува от много години. Постепенно моделите термопанели бяха модернизирани и сега тези материали са надеждни, издръжливи и лесни за използване. Производителите, които са избрали полиуретанова пяна като суровина, говорят за нейната висока адхезия и плътност. За производството на панели се използват специални...

Плотове за кухня

Изборът на плотове за кухня се определя от цялостния стил на обзавеждането На пазара се предлагат плотове за кухня, изработени от различни материали. Какъв вид да предпочетете зависи от бюджета, с който разполагате и от цялостния стил на обзавеждането. Най-важно за практичните плотове за кухня е да са устойчиви на влага...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Майстори в строителството

Строителството е една от най-нестабилните индустрии, защото е повлияна от всяка лека промяна в икономиката. По време на кризата от 2008-2009 г. строителната индустрия претърпя рязък спад на заетостта от почти 14% буквално за дни, най-голямото намаление на заетостта в строителството. Но през последните 4 години на пазара се наблюдава...

Бетонови огради

Бетонните огради и огради от бетонови пана се превърнаха в изключително популярен избор за множество собственици на имоти и строителни проекти. Техните качества, като издръжливост и донякъде естетичност ги правят предпочитан бюджетен и евтин вариант на ограда както за домове, така и за бизнес обекти. В тази статия ще разгледаме...

Строителство на къщи - Строителен Лидер Варна

Строителство на къщи

Груб строеж

Фундаменти за сглобяеми къщи - Строителен Лидер Варна

Фундаменти

Бетонни фундаменти

Подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Подпорни стени

Бетонни подпорни стени

Бетонни подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Огради

Бетонни огради

Ремонт на покриви - Строителен Лидер Варна

Покриви

Ремонт на покриви

Бетониране на път - Строителен Лидер Варна

Бетонни настилки

Бетониране на път