КАКВО МОГА ДА ПОСТРОЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ?

КАКВО МОГА ДА ПОСТРОЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ?

КОГА НЕ СЕ ИЗИСКВА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ?

Сподели:

Законът за устройство на територията (ЗУТ), в чл. 148, ал. 1 поставя като задължително условие за извършване на строителство наличието на предварително разрешение по реда на ЗУТ – „Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон”. В ал. 3 се въвежда изискването към заявлението за издаване на разрешение за строителство да се представи одобрен технически или работен инвестиционен проект, „когато такъв се изисква”. Алинея 8 постановява, че одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж.

Законът възприема общото правило за предварително разрешаване на строителството, както и за предварително проектиране на бъдещото строителство и представяне на проекта за одобрение от съответната администрация. Като изключения са изброени хипотезите, при които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, респ. издаване на разрешение за строеж.
Строежите, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж, са изброени в чл. 147 от ЗУТ. Някои от тях са:

постройките на допълващото застрояване – гаражи, навеси, летни кухни, селскостопански постройки. Инвестиционен проект обаче се изисква за постройки, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия;
монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност;
реконструкция или основен ремонт на покриви на сгради, разположени в имоти – частна собственост, отредени за ниско жилищно застрояване, без изграждане на нови стоманобетонни плочи, без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство;
басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м, с изключения (ажурни),(между съседи);
оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
и други.

КОГА НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ?

В чл. 151 от ЗУТ са изчерпателно изброени строителни дейности, които могат да се извършат без издаване на разрешение за строеж. Не се изисква разрешение за строеж за:

текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;
остъкляване на балкони и лоджии;
парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен;
изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации, водопроводни и канализационни мрежи, електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
и други.

КАК СЕ ПРИЛАГАТ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА?

Законовото изключение от общия разрешителен режим на строителството не изключва изискването за изготвяне и съгласуване на инвестиционен проект. Разпоредбите, позволяващи изключение от изискването за проектиране и от изискването за разрешаване на строителството, се прилагат самостоятелно. За някои строежи не се изисква нито наличието на одобрен инвестиционен проект, нито на влязло в сила разрешение за строеж; за други обаче е необходимо снабдяването с поне един от тези законово изискуеми документи.
За някои от изброените строежи е необходимо да се представи становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а за някои инсталации – и становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника .

В тези случаи отново се изисква възложителят на строителството, преди започване на строителните дейности, да се снабди с разрешение за строеж, издадено от компетентните органи съгласно ЗУТ

Категория:  Полезно


КАКВО МОГА ДА ПОСТРОЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ? КОГА НЕ СЕ ИЗИСКВА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ? КОГА НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ? КАК СЕ ПРИЛАГАТ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА?

Още от категория Полезно

Как започва подготовката за строителство на една сграда

Как започва подготовката за строителство на една сграда? Вероятно неведнъж сте си задавали въпроса през какви точно процедури и етапи преминава подготовката за строителство на една сграда: била тя жилищна, търговска или индустриална. Документална и юридическа подготовка Преди всичко, строителството на сградата трябва да бъде обезпечено от юридическа и документална гледна точка:...

КАЛКУЛАТОР НА АРМАТУРА

Калкулатор на арматура Готова арматура цена Въведи брой на арматура, дължина на арматура, цена на арматура Пресметни какво количество арматура ти е необходимо...

Бетон

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес. Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът...

КАЧЕСТВО НА ТУХЛИТЕ

От огромно значение за качеството на произвежданите тухли е суровината, която се използва. За производството на така наречените керамични тухли се използва глина. Всяка глина в зависимост от района в който се добива притежава различни качества и съдържа различни минерали и елементи, които са основен фактор за нейното качество и...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

БРОЙ ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ В ЕДИН ЕВРО ПАЛЕТ

Един евро палет съдържа 480 броя тухли единички. Приблизително 4 м2. Вида тухла единичка (решетъчна или плътна) не оказва влияние на броя тухли в евро палета....

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

5 важни стъпки за избор на дограма

Изборът на дограма може да е много труден, когато нямате представа какво предлагат различните видове профили. Разбира се, купувайки нови прозорци, е нужно да се съобразите с обкова, стъклопакета и марката на продукта. Известните производители на дограма предлагат висококачествени продукти, тъй като използват иновативни материали за изработката им. В тази статия...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Керамичните плочки

Много хора се питат какво представляват керамичните плочки и как да ги използват при полагането на подовата настилка в дома си. Разбира се, най-добре е в такава ситуация да се обърнете към експерти в областта, но за да бъдете подготвени преди срещата си с тях, ние сме ви подготвили полезна...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Материали за топлоизолация

Как да изберем правилните материали за топлоизолация? Видът на материала зависи преди всичко от това къде ще го използваме. Трябва също да вземем предвид свойствата на продукта, изискванията, определени от правилата и стандартите, както и цената. Качествени топлоизолационни материали на атрактивни цени Правилно подбраните топлоизолационни материали за основата, стените и покрива...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Какво представляват термопанелите

Технологията за производство на фасадни панели от полиуретанова пяна съществува от много години. Постепенно моделите термопанели бяха модернизирани и сега тези материали са надеждни, издръжливи и лесни за използване. Производителите, които са избрали полиуретанова пяна като суровина, говорят за нейната висока адхезия и плътност. За производството на панели се използват специални...

Плотове за кухня

Изборът на плотове за кухня се определя от цялостния стил на обзавеждането На пазара се предлагат плотове за кухня, изработени от различни материали. Какъв вид да предпочетете зависи от бюджета, с който разполагате и от цялостния стил на обзавеждането. Най-важно за практичните плотове за кухня е да са устойчиви на влага...

 • Категория: Полезно
 • Град Варна , Добрич , Шумен

Майстори в строителството

Строителството е една от най-нестабилните индустрии, защото е повлияна от всяка лека промяна в икономиката. По време на кризата от 2008-2009 г. строителната индустрия претърпя рязък спад на заетостта от почти 14% буквално за дни, най-голямото намаление на заетостта в строителството. Но през последните 4 години на пазара се наблюдава...

Бетонови огради

Бетонните огради и огради от бетонови пана се превърнаха в изключително популярен избор за множество собственици на имоти и строителни проекти. Техните качества, като издръжливост и донякъде естетичност ги правят предпочитан бюджетен и евтин вариант на ограда както за домове, така и за бизнес обекти. В тази статия ще разгледаме...

Строителство на къщи - Строителен Лидер Варна

Строителство на къщи

Груб строеж

Фундаменти за сглобяеми къщи - Строителен Лидер Варна

Фундаменти

Бетонни фундаменти

Подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Подпорни стени

Бетонни подпорни стени

Бетонни подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Огради

Бетонни огради

Ремонт на покриви - Строителен Лидер Варна

Покриви

Ремонт на покриви

Бетониране на път - Строителен Лидер Варна

Бетонни настилки

Бетониране на път