Подпорни стени за град Варна Добрич Шумен

Подпорни стени за град Варна Добрич Шумен

Изграждане на бетонни подпорни стени

Сподели:

Строителна фирма "Строителен Лидер Варна" ЕООД изгражда бетонни подпорни стени за град Варна, Добрич, Шумен.
ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават неикономични. Най-честата им употреба е при терасиране на наклонен терен и при защита на пътно съоръжение. Сравнително елементарни са както за изчисление, така и за изпълнение. Задачата за подпорни стени със своята близо 300-годишна история е една от първите геотехнически задачи.

Проектиране на подпорни стени.
Задачата за проектиране на подпорните и укрепителните съоръжения е свързана с няколко етапа на работа, които включват:

определяне (избор) на строителни височини, което се диктува от технически, икономически,естетически и други мотиви;изясняване на големините и разположението на полезните товари;
установяване на физико-механическите характеристики на почвите встрани и подсъоръженията;
избор на типа на подпорното съоръжение и формата на напречното сечение, вкл. приемане на начални размери и дълбочини на фундиране (при стените от шпунтов тип -забиване);
определяне на земния и водния натиск;
проверки за сигурността на съоръжението – доказване или отказ от първоначалните, респ.определяне по итерационен път на подходящи, размери.
представяне на проектните решения в графичен вид, необходим с оглед на изпълнението.
2. Видове подпорни стени
Има различни видове подпорни стени, бетонни, каменни, тухлени. Най-разпространени са бетонните стени поради факта, че бетона е устойчив материал за случая и притежава необходимата носеща способност.

Тежки подпорни стени.

Тежките бетонни подпират почвата със своето собствено тегло, което обаче предполага голямо количество излят бетон. По тази причина те биват изоставяни в миналото и вече голяма част от проектантите се ориентират към леки конзолни стени.
Тежки стени могат да се видят по протежение на по-старите ЖП съоръжения когато икономията, не е била основна цел а проектирането на този вид съоръжения.

Леки подпорни стени.
Леките стени работят със т.нар. конзола върху която стъпва почвен масив който служи като противотежест.
Леките подпорни стени са най-разпространиения вид подпорни стени. Особеното при тях е, че една част от почвата върху задния отстъп, тежи върху стената и това и пречи да се преобърне. Обратния насип зад стената бива моделиран по различен начин но най-често се изпълнява от несвързан материал с висок ъгъл на вътрешно триене. При наличие на подпочвени води се изпълнява специален дренаж и отвори наречени „барбакани“
При изпълнението на монолитните подпорни стени няма нищо особено. Спазват се установената практика за строителство на монолитни конструкции.
Подпорни стени върху пилоти.
При необходимост от по-високи подпорни стени и големи натоварвания се налага подпорната стена да се изгради върху пилоти. Това се налага тъй като контактната повърхност под основната плоскост на стената няма достатъчна способност да понесе напреженията от хлъзгане. Изчислението на този тип стени е по-сложно и изисква консултация с геотехнически инженер.
Проектиране на подпорна стена на пилоти за подпиране на свлачище. а) Прието бетонно сечение. б) изчислителен модел по земнореактивен метод.

Има различни методи на изчисление в случай е показан метод при който земната основа се замества с пружинни опори. Това е метод по-точен от всички ръчни методи, но не достатъчно точен както метода на крайните елемент.
При конструирането на армировката трябва да се отчетат всички товарни състояния, както и технологични неточности. Не рядко терена не е заснет добре или пилотите са изпълнени с отклонение от 5-10 см поради различни причини.


Проектиране на подпорни стени

Задържаща стена - конструкция, която е инсталирана, за да предотврати унищожаването на почвата в склоновете на насипи или дълбоки жлебове. Изчисляването на подпорната стена се извършва от висококвалифицирани специалисти, тъй като качеството и надеждността на цялата конструирана конструкция зависи от качеството на извършената работа.

Такива стени са широко използвани в изграждането на ями и окопи, огради и системи против свлачище. Тази инженерна структура е търсена и необходима при извършване на строителни работи, свързани с изграждането на селски къщи на земята, което се характеризира със значителна разлика в кота. Те могат да бъдат хълмове, дерета или стръмни склонове.

Характеристики и видове дизайн

Всяка подпорна стена е конструкция, конструирана да предотврати разрушаването на почвата в райони, където има значителни разлики в нивото на маркировки, направени в процеса на проектиране и подготовка на територията.
Видове подпорни стени Оригинални структури за задържане на разтвора.
Такива стени са декоративни и укрепващи. В зависимост от сложността на задачата стената може да бъде:

Монолитни, за изграждането на които използват бетон, развалини камък, тухла, бутино-или стоманобетон.
Национален отбор, изграден от стоманобетон.
По своята конструкция монолитните са разделени на:

конзолни (ъглови профили), които включват предната и основната плоча;
противопехотни опори, за които се използват усилващи ребра или подпори за увеличаване на твърдостта.
Удобен за използване за изграждане на структурата на целия участък.

Категория:  Подпорни Стени

Услуга за град: Варна , Добрич , Шумен


Подпорни стени за град Варна Добрич Шумен Изграждане на бетонни подпорни стени Проектиране на подпорни стени Характеристики и видове дизайн

Подпорни Стени Варна , Добрич , Шумен бетонни Подпорни Стени за Варна , Добрич , Шумен
Стена с колони

Стена с колони

Категория: Подпорни Стени

Подпорна стена

Подпорна стена

Категория: Подпорни Стени

между 2 терена

между 2 терена

Категория: Подпорни Стени

Подпорна стена

Подпорна стена

Категория: Подпорни Стени

Подпорна стена

Подпорна стена

Категория: Подпорни Стени

Подпорна стена

Подпорна стена

Категория: Подпорни Стени

Още от категория Подпорни Стени

Подпорна стена с оградни пана

Представяме Ви бетонна подпорна стена с пана местност Баново 25 лин.метра/ 50 кв.метра Пета на подпорна стена (фундамент) 25 м /1 м /0,60 м Бетонна стена 25 м /2,50 м/0,25 м Бетон клас Б 25 ...

Бетонна подпорна стена във Варна

Представяме Ви 50 линейни метра/200 кв. метра (450 кв. РЗП)бетонна подпорна стена град Варна м-т Прибой. Пета на подпорна стена (фундамент) 50м х 1,50 м х 0,60 м. Подпорна стена Дължина 50 метра височина от 4,50м в най високият край до 0,60м в ниският край. Широчина на бетонна подпорна стена 0,25м...

Кофраж на подпорна стена

Започнахме изграждане на 50 метрова бетонна подпорна стена в град Варна м-т Прибой. Денивелацията на терена никак не е малка 0,80м/1лин.м. Идеята на подпорната стена е за укрепване на път и заграждане на имот. ...

Подпорна стена

Подпорна стена, направена от тухли, камъни или бетон, е предназначена да защитава стените на къщи, склонове или изкопи, така че земята да не се срути. Има много решения, които използват подпорни стени. Например подпорните стени се използват като елементи на малка архитектура или за стабилизиране на земни разломи. За да...

Укрепваща стена, цена

Колко струва укрепваща стена? По-труднодостъпният терен може да оскъпи изграждането на стена, защото е необходимо да се изпълни и специална основа, за да се осигури теренът с укрепваща стена. Колкото по-висока е стената, толкова по-широки са основите, затова ви предлагаме да се свържете със инженер по статика, който да направи...

Подпорни стени за град Варна Добрич Шумен

Строителна фирма "Строителен Лидер Варна" ЕООД изгражда бетонни подпорни стени за град Варна, Добрич, Шумен. ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават...

10 м Подпорна стена

В общата конструктивна идея, задържащата стена е конструктивна структура, която поддържа масата на почвата зад нея от срутване и подхлъзване по склоновете на терена (склонове, склонове, издатини и вдлъбнатини на повърхността на площадката)....

Подпорни стени Варна

Строителна фирма "Строителен Лидер Варна" ЕООД, предлага безплатен оглед на място и професионална консултация за направа на бетонна подпорна стена. От какво зависи цената за изграждане на бетонна подпорна стена? Цената за изграждане на бетонна подпорна стена зависи от кв.метра на Вашата стена, местоположение, терен, денивелация, достъп на строителна техника, цени на...

Услуга Град Цена
Варна Запитване
Варна Запитване
Варна Запитване
Варна Запитване
Варна Запитване
Варна Запитване
Варна Запитване
Варна Запитване
Варна Запитване
Варна Запитване
Строителство на къщи - Строителен Лидер Варна

Строителство на къщи

Груб строеж

Фундаменти за сглобяеми къщи - Строителен Лидер Варна

Фундаменти

Бетонни фундаменти

Подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Подпорни стени

Бетонни подпорни стени

Бетонни подпорни стени - Строителен Лидер Варна

Огради

Бетонни огради

Ремонт на покриви - Строителен Лидер Варна

Покриви

Ремонт на покриви

Бетониране на път - Строителен Лидер Варна

Бетонни настилки

Бетониране на път