Монтаж на тротоарни плочки
Преди полагането на тротоарни плочки, почвата задължително трябва да се трамбова. Следва насипване на пясък с дебелина не по-малка от 8 см, който пак се трамбова. Завършваме с нареждане на тротоарните плочки с правилните наклони.

Има различни начини на фугиране. Ние фугираме тротоарните плочки с кварцов пясък.