Строителна фирма "Строителен Лидер Варна" ЕООД , представя изграждане на пояси и плоча върху камък.
Етапи на работа.

Събаряне на стара конструкция.
Премахване на стар покрив (конструкция , керемиди , дървета, подпори).

Почистване на основа.

Кофраж на пояси.
Кофраж на пояси околовръст , армиране на пояси.

Кофраж на плоча , кофраж на колони , кофраж на греди - армиране и заливане с бетон клас Б-25.