Подпорни стени Варна

Бетонни подпорни стени

Строителна фирма "Строителен Лидер Варна" ЕООД, предлага безплатен оглед на място и професионална консултация за направа на бетонна подпорна стена.

От какво зависи цената за изграждане на бетонна подпорна стена?
Цената за изграждане на бетонна подпорна стена зависи от кв.метра на Вашата стена, местоположение, терен, денивелация, достъп на строителна техника, цени на строителни материали

Оферта за подпорна стена?
След оглед на място от наша страна и вземане на най рационалното решение относно Вашата подпорна стена, ще Ви бъде изготвена подробна оферта в която ще бъдат описани всички разходи по подпорната стена

Как се измерва квадратурата на подпорна стена?
Дължината на стената * височината + дължина * височина на пета (фундамент)

Давате ли гаранция след изграждането на подпорната стена?
Даваме гаранция за всяка услуга, която е извършена от фирмата. . За бетонни подпорни стени даваме 10 години гаранция


Оферти и цени за Подпорни Стени

Контакт форма

Изпрати запитване

Получи оферта...


Проект:

Град:

Отговор?  • Запазете час за оглед!
  • Ние ще Ви изготвим подробна оферта за Подпорни Стени!
  • Ще предложим максимално кратък срок за изпълнение!

Подпорни стени

Подпорни стени Варна

ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават неикономични. Най-честата им употреба е при терасиране на наклонен терен и при защита на пътно съоръжение. Сравнително елементарни са както за изчисление, така и за изпълнение. Задачата за подпорни стени със своята близо 300-годишна история е една от първите геотехнически задачи.


Проектиране на подпорни стени


Задачата за проектиране на подпорните и укрепителните съоръжения е свързана с няколко етапа на работа, които включват:

определяне (избор) на строителни височини, което се диктува от технически, икономически,естетически и други мотиви;изясняване на големините и разположението на полезните товари;
установяване на физико-механическите характеристики на почвите встрани и подсъоръженията;
избор на типа на подпорното съоръжение и формата на напречното сечение, вкл. приемане на начални размери и дълбочини на фундиране (при стените от шпунтов тип -забиване);
определяне на земния и водния натиск;
проверки за сигурността на съоръжението – доказване или отказ от първоначалните, респ.определяне по итерационен път на подходящи, размери.
представяне на проектните решения в графичен вид, необходим с оглед на изпълнението..


Видове подпорни стени


Има различни видове подпорни стени, бетонни, каменни, тухлени. Най-разпространени са бетонните стени поради факта, че бетона е устойчив материал за случая и притежава необходимата носеща способност.

.
ГалерияПодпорни стени Варна
 
Подпорни стени Варна
 
Подпорни стени Варна
 
Подпорни стени Варна
 
Подпорни стени Варна
 
Подпорни стени Варна