ПО КАКВО ДА РАЗБЕРЕМ ЧЕ НА ПОКРИВA НИ МУ ТРЯБВА РЕМОНТ

Проблеми свързани с покривната конструкция

Проблемите, свързани с покривната конструкция, могат да създадат много неприятности на цялото домакинство. Как да разберем обаче кога ремонтирането на покрива е належащо?
Покривът е този елемент от нашия дом, на който лошото време влияе най-много, като му носи разместени или счупени керемиди, които пък изискват незабавна подмяна.
Нарушената хидроизолация, наличието на теч дава път на плесента и мухъла към вашия дом, затова не отлагайте прекомерно изграждането й.
Земетресенията причиняват големи поражения върху покривите, затова след подобно природно бедствие стойте далеч от сградата и осигурете претърсването й от специалист.
Изкривените улуци, изгнилите дъски или проблемите, свързани с капаците и комина предполагат сериозен ремонт на конструкцията.


Оферти и цени за Ремонт на покриви

Контакт форма

Изпрати запитване

Получи оферта...


Проект:

Град:

Отговор?  • Запазете час за оглед!
  • Ние ще Ви изготвим подробна оферта за Ремонт на покриви!
  • Ще предложим максимално кратък срок за изпълнение!

ПОКРИВЪТ КОЙ МАТЕРИАЛ ДА ИЗБЕРЕМ


Покривът е един от най-важните компоненти на всяка сграда и пред всеки строител, инвеститор или собственик стои въпросът кой е най-подходящия покривен материал. Естествено, всеки търси покритие, което да е достатъчно приемливо като цена, да се монтира лесно, да не изисква голяма поддръжка, да изглежда добре и да съществува вечно. Пазарът предлага толкова разнообразни възможности, което прави правилният избор, труден дори и за специалиста.
Всеки материал - керамика, бетон, метал, битум има своите качества и предимства пред останалите, но този, който в най-голяма степен отговаря на гореизброените изисквания е бетона.
Керемидите, произведени от бетон са с едни от най-добрите цени на пазара; придават характерно излъчване на всяка сграда; достатъчно здрави и надеждни са, монтират се лесно и се редят бързо, поради големите им размери. Изключително подходящи са за климатичните условия в Бълагрия и когато са наредени правилно на покрива, не се нуждаят от допълнителна сериозна поддръжка по време на експлоатацията. Реалният им живот е над 50 години..


ПРЕДИМСТВА НА ПЛОСКИТЕ КЕРЕМИДИ "ПЛАНО" СПРЯМО КЕРЕМИДИТЕ ТИП ВЪЛНА


Те притежават всички положителни характеристики на този вид керемиди, но имат няколко, които ги отличават и подчертават още повече качествата им:

те са със стандартен за бетоновите керемиди размер- 330 мм х 420 мм, като чистата им площ е 300мм х 320 мм. Теглото им е 4,9 кг., но разходът за квадратен метър е около 10 бр., което прави общото тегло за квадрат, толкова колкото е и при керамичните покриви.
те са не само единствени по рода си като профил, но и два пъти са награждавани за най-добър строителен продукт, сред покривните материали.
произвеждат се с по-голяма дебелина спрямо керемидите тип „вълна”. Известно е, че вълните поемат и преразпределят натоварванията равномерно върху площа на керемидата. По-голямата дебелина на плоската керемида предполага по-малко транспортни повреди, по-голяма здравина и поради плоската си повърхност, по-удобно и безопасно стъпване върху тези керемиди.
притежават допълнителни крачета, които позволяват подпорното разстояние между летвите, на които керемидите лягат, да се намали до 28,5 см. В този случай на подпиране се увеличава препокриването на керемидите до 12,0 см, а това пък създава условия за полагане на този вид керемиди при наклони на покрива по-малки от минималните 18°. Минимално допустимият наклон на покрива за полагане на керемидите Плано е 14°. Поради по-голямото препокриване, възможност от проникване на дъждовни води в комбинация със силен или бурен вятър, не съществува.
монтират се и се кроят на покрива много по-лесно от керемидите тип вълна. Много по-лесно е да разчертаваш и режеш с флексата плоска керемида, отколкото керемида тип вълна. Като цяло монтажът на покрив с керемиди Плано е по-лесен и по-бърз.
задържат по-малко прах и мръсотии, поради което се почистват по-лесно и по-рядко. Не е необходимо да се произвеждат плоски керемиди със специални прахоотблъскващи покрития, които оскъпяват керемидите.
не е необходимо да се произвеждат нестандартните „снегозадържащи” керемиди, които оскъпяват излишно покрива. Снегозадържането се осъществява отлично с използването на металните снегозадържащи елементи. Поради равнинния характер на ската, не могат да се образуват микро навявания, които се получават при покриви изпълнени с керемиди тип „вълна”. Снежната покривка е хомогенна и с еднаква дебелина, поради което снегозадържането с металните елементи е успешно.
вентилирането на покрива се осигурява без да са необходими вентилиращи керемиди. Вентилирането се осъществява много добре през билото на покрива, със задължителното използване на съвременните паропропускащи и вентилиращи мембрани, както и самозалепващи се ленти. Скоростта на топлия въздух и тягата не се затормозяват от наличието на „вълни” по вътрешната повърхност на ската..


ПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ НА КЕРЕМИДИТЕ ГАРАНТИРА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА ПОКРИВА


С края на лятото идва „сезонът на покривите” и времето, когато на много хора предстои подмяна на старото покривно покритие или избор на ново такова. Всеки търси материал, който не е твърде скъп, изисква минимална поддръжка и трае вечно. Безспорно доказалият се материал, в това отношение, е бетонът и произвежданите от него бетонови керемиди. За да се гарантират качествата и дълготрайността им, както и издръжливостта им при различни атмосферни условия, е необходимо най-вече правилно монтиране и полагане на система от покривни елементи.
Средно покрив се заменя или ремонтира през 10 години. Когато обаче е избран точният материал и е монтиран правилно, подобно подменяне може да стане и след 30-40, дори 50 години. Така дългосрочните разходи са сведени до минимум и е гарантирано спокойствието на собствениците.

Първи стъпки:

1. Основа:
Бетоновите керемиди ПЛАНО,БРИЗ и ОНДА се полагат, в зависимост от конструкцията и детайла на покрива, върху дъсчена обшивка или върху скара от контралетвии летви. Сечението на контралетвите е 5х5 см , а на летвите 3х5 см.
При наличието на дъсчена обшивка- върху нея се ковeскарата от контралетвите и летвите,които носят керемидите.
При липсата на дъсчена обшивка-контралетвите лягат директно върху ребрата, чиито размери са 10х12 см.

2. Изолация:
Съвременните скатни покриви задължително се изпълняват с паропропускащо трислойно фолио, което предпазва топлоизолацията/ако има такава/ и цялото подпокривно пространство от вредното въздействие на влагата. Тя може да проникне, както от вътрешността на сградата към покрива, така и през покрива към помещенията, намиращи се в подпокривното пространство. Паропропускащото фолио се захваща към ребрата с помоща на контралетвите, които се коват по дължината на ребрата. Пироните, с които се коват контралетвите и паропропускащото фолио, не нарушават повърхността му, тъй като съвременните паропропускащи фолия имат свойството сами да се “вулканизират”около дупката на пирона, преминаващ през тях. Напречно на контралетвите или успоредно на билото, през определени разстояния се наковават летвите, които носят керемидите. Летвите се наковават на разстояния от 28,5 до 31,5 см. /измерено от горен ръб до горен ръб на летвите/, в зависимост от наклона на покрива.
ВАЖНО -правилното разпределение на летвите е много важна операция и тя трябва да се извърши прецизно на обекта, непосредствено преди започване монтажа на керемидите! При разпределението на летвите по площта на покрива е задължително да се маркира правия 90° ъгъл спрямо стряхата. Така ще се получат правилно и естетически добре подредени керемиди.

3. Монтаж на керемиди
Полагането на керемидите се извършва от дясно на ляво и от стряхата към билото!
Трябва да се внимава-каналите за препокриване на керемидите да съвпадат точно!
Керемидите и комплексните оригинални принадлежности, участващи в системата, са съчетани за да се постигне точно, сигурно и бързо монтиране.
Да не се забравя: Периферните области - страни, стрехи и била, винаги и задължително се укрепват срещу бури със специални гвоздеи, винтове и скоби, на местата, които са предвидени за тази цел.

4. Монтаж на отводнителна система
Монтирането на отводнитената система преминава в няколко последователни етапа.
4.1. Монтаж на водосборните казанчета
4.2. Осигуряване надлъжни наклони и фиксиране на улуците
4.3. Монтаж на надулучната пола
4.4. Монтиране на улучните скоби /обтегачи и конзоли/
4.5. Оформяне на вътрешни и външни ъгли
4.6. Водосточни тръби

СКАТНИ ИЛИ ПЛОСКИ ПОКРИВИ
В световната архитектурно-строителна практика се използват основно два вида покриви-скатни и плоски. За предимствата и недостатъците на единия вид спрямо другия, все още се водят спорове от техническо и икономическо естество. Един неоспорим и доказан факт е, че при скатния покрив, подпокривното пространство се използва пълноценно, което води до “поевтиняване” стойността на кв.м. на застроената площ.
С настъпилите промени у нас в обществено-политическия и социален живот и непрекъснатото увеличение на цените на терените за строителство, инвеститорите, проектантите и строителите все по-често прибягват до използването на скатния покрив, както при строителството на индивидуални, така и при изграждането на многофамилни жилищни сгради.
Големият обем строителство увеличи търсенето на керемиди-основният материал, с който се изпълняват скатните покриви..
Направа на нов покрив

Преди да намете фирма е добре да погледнете примерен договор за ремонт на покрив. Отделете време да прочетете внимателно договора, който подписвате, ако ви е предоставен такъв. Задължително оставете копие...

Виж още

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ ЗА ГРАД ДОБРИЧ

Ние държим на качеството, когато обслужваме клиентите си. Ето защо във фирмата работят доказани специалисти с дълъг стаж. Те обслужват различни видове сгради предлагайки пълна гама ремонти на покриви и...

Виж още

Навес за гараж

Дървен навес за гараж. Цената за изграждане на навес е индивидуална за всеки проект. Навесът от дърво е идеалното решение за добавяне на функционалност и естетика към вашата градина или двор. Изработен...

Виж още

Оферта за ремонт на покрив

Цените за ремонт на покриви, които Ви предлагаме са ориентировъчни. Всеки обект има своите особености, затова и цените за изпълнението на Вашият покрив могат да бъдат различни. Можем да ви...

Виж още

Изграждане на летни кухни, малки къщи

Изграждане на летни кухни, малки къщи, заведения, беседки, барбекюта , навеси. Предимства на дървените навеси. В сравнение с металните навеси, направата на дървени навеси е по-бърза и лесна. Тъй като дървото се...

Виж още

5 най-популярни материали за изграждане на покрив

Предимства и недостатъци на металния покрив Металния покрив е един от най-популярните материали за изграждане на покрива. Тук са някои от предимствата и недостатъците на металния покрив: Предимства: Дълготраен: Металния покрив може да...

Виж още

Ремонт на покриви

Строителна фирма “Строителен Лидер Варна″ ЕООД е член на Камарата на строителите ,като извършва дейности от трета до пета категория. Основната ни дейност е груб строеж, ремонт на покриви....

Виж още

Ремонт на покриви

Цената за ремонт на покрив зависи от много фактора. Частичен ремонт на покрив ли ще правите. Само подмяна на керемиди на покрива или цялостна реконструкция на покрив. Ние препоръчваме ако имате...

Виж още

ПО КАКВО ДА РАЗБЕРЕМ ЧЕ НА ПОКРИВA НИ МУ ТРЯБВА РЕМОНТ

Проблемите, свързани с покривната конструкция, могат да създадат много неприятности на цялото домакинство. Как да разберем обаче кога ремонтирането на покрива е належащо? Покривът е този елемент от нашия дом, на...

Виж още